Varsinaissuomalainen PS-kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa vaatii nopeita toimia tieverkoston kunnostamiseksi.

Suomen koko tieverkon pituus on Liikenneviraston tietoihin nojaten yli 450 000 kilometriä. Koko väyläverkoston korjausvelka, raiteet ja vesiväylät mukaan luettuna on Liikenne- ja viestintäministeriön laskelmien mukaan yli 2.5 miljardia. Perussuomalaisten Ritva Elomaan mielestä väyläverkoston korjausvelka on kestämättömällä tasolla.

– Tiestömme on päästetty vuosien saatossa rapautumaan ja liian moni tienpätkä on hälyttävän huonossa kunnossa. Korjausvelka koskee koko Suomea ja erityisesti maaseutua, jolle punavihreä hallitus on monessa muussakin asiassa kääntänyt selkänsä, Elomaa sanoo.

Vuosille 2016– 2018 teiden kunnostukseen myönnetty 600 miljoonan euron lisärahoitus, auttoi hieman hillitsemään korjausvelan määrää. Syksyn budjetissa perusväylänpidon osuus on hallitusohjelman mukaisen 300 miljoonan euron pysyvän tasokorotuksen ja muiden lisäysten jälkeen 1,4 mrd. euroa. Elomaan mukaan perusväylänpidon lisäykset on hyvä ja aivan välttämätön asia, mutta tieverkoston korjausvelan kasvua se ei riitä pysäyttämään.

– Kokonaistilanne on päästetty niin pahaksi, ettei enää mikään laastarirahoitus auta. Tieverkoston kunto on iso asia pitkien välimatkojen Suomessa ja se vaikuttaa suoraan liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen sekä pitkälti kumipyöriin nojaavaan tavaraliikenteeseen, Elomaa kertoo.

– Olen vuoden aikana kuullut Varsinais-Suomessa asuvilta tutuiltani useammasta tapauksesta, joissa auto päätyy korjaamolle julkisen tien huonon kunnon seurauksena. Lisäksi tien kehno kunto on monien, joskus jopa kuolemaan johtaneiden, onnettomuuksien takana.

Elomaa toivoo hallitukselta pääministeri Sanna Marinin (sdp.) johdolla nopeita toimia tieverkoston kunnostamiseksi. Merkittävät toimet on saatava käyntiin vielä tällä hallituskaudella ennen kuin korjausvelka karkaa saavuttamattomiin.

– Toivon, että pääministeri Marin entisenä Liikenne ja viestintäministerinä ottaa asiakseen laittaa Suomen tiet kuntoon ja keskittyisi vähemmän autoilijoiden kustannustaakan kasvattamiseen polttoaine- ja muita veroja korottamalla.

SUOMEN UUTISET