Medialukutaidosta on tullut koulutuspolitiikan keskeinen painopiste. Tarkoituksena on edistää kansalaisten tiedonhakukykyä ja kriittistä suhtautumista vastaanotettuun tietoon. Nykyinen medialukutaidon opetus on pääosin kohdistettu nuorisolle, sanoo europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner (PS/ECR).

– Ikäihmiset, jotka ovat nopeimmin kasvava internetin käyttäjien ryhmä, tarvitsevat myös tämänlaista koulutusta. Internet ja verkkomedia voivat parantaa heidän elämänlaatuaan, edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja yhteiskunnallista aktiivisuutta.

Sukupolvien välillä on kuitenkin merkittäviä eroja digiosaamisessa. Tilastokeskuksen vuoden 2015 tilastojen mukaan puoli miljoonaa yli 65-vuotiasta suomalaista ei käytä internetiä. Useimmiten ikäihmisten apuna nettipalveluiden käytössä ovat oma perhe, ystävät ja muu lähipiiri.

Kaikkien tarvitsema taito

Ruohonen-Lerner on jättänyt komissiolle kirjallisen kysymyksen ikäihmisten digitaidoista ja medialukutaidosta. Komissiolta odotetaan näkemyksiä siihen, onko ikäihmisille tarjolla riittävästi tarvittavaa koulutusta näiden taitojen kehittämiseen, ja tarjotaanko vastaavasti jäsenmaille riittävästi tukea, jotta nämä voivat vastata sukupolvien väliseen kuiluun digiosaamisessa.

– Medialukutaito on kaikkien tarvitsema kansalaistaito, joka on välttämätön kasvavan valheellisen uutisoinnin ja disinformaation havaitsemisessa ja torjumisessa, kommentoi Ruohonen-Lerner kysymyksiään.

SUOMEN UUTISET