Euroopan parlamentin talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä TAX3-erikoisvaliokunta keskusteli torstaina 28.6. EU:n alueella tapahtuvista arvonlisäveropetoksista. Vuonna 2016 noin 160 miljardia euroa arvonlisäveroa jäi keräämättä, mikä vastaa EU:n vuosibudjettia. Arvonlisäveropetosten osuuden on arvioitu olevan summasta 60 miljardia euroa. Osa tästä rahasta valuu ISIS:in ja al Qaedan kaltaisten terroristijärjestöjen toimintaan.

Vuodesta 2009 lähtien arvonlisäveropetoksia tutkinut toimittaja Bo Ekjaer kertoi tilaisuudessa Tanskan yleisradioyhtiö DR:n paljastuksesta, jonka mukaan Tanskassa alv-petosten tekemiseen on osallistunut terroristijärjestöihin kytköksissä olleita henkilöitä. Terroristijärjestöjen riveihin Syyriaan lähteneistä radikalisoituneista Tanskan kansalaisista huomattavan suuri osa on toiminut eri tanskalaisyritysten johdossa.

Alv-petoksia oli tehtailtu yrityksillä, jotka myivät eteenpäin mm. autoja, elektroniikkaa, juustoa, kananlihaa ja virvoitusjuomia.

Terroristijärjestöt riippuvaisia jatkuvasta rahoituksesta

Ekjaerin selvitys paljasti laajan islamistisen verkoston, joka oli levittäytynyt moneen Euroopan maahan. Verkostolla oli kytköksiä esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Hollannissa. Osa verkoston jäsenistä on saanut sittemmin surmansa, ja osa on pidätetty.

Terroristijärjestöt ovat riippuvaisia jatkuvasta rahoituksesta. Varoja tarvitaan palkkojen maksamiseen, logistiikkakuluihin, taistelijoiden koulutukseen ja propagandaan. Europolin arvion mukaan noin kymmenen prosenttia järjestöjen tuloista menee terrori-iskujen rahoittamiseen.

Vuosibudjetti jopa kaksi miljardia dollaria

Terrorismiin käytetyt summat ovat kasvaneet valtaviksi. Esimerkiksi ISIS mainosti vuonna 2015, että sen vuosibudjetti on kaksi miljardia dollaria. Summan arvioidaan kuitenkin romahtaneen 80 prosentilla, kun terroristijärjestö on menettänyt alueita, joista se sai öljynmyyntituloja.

– Terrorismin rahoitukseen ja samalla alv-petoksiin on pystyttävä puuttumaan tehokkaammin. Kun terroristijärjestöjen rahahanat tukitaan, niiden toiminta ainakin vaikeutuu, valiokunnan jäsen Pirkko Ruohonen-Lerner (PS/ECR) kommentoi heti kokouksen jälkeen.

SUOMEN UUTISET