Tärkeimmät teemat Ruotsin syyskuun valtiopäivävaaleissa liittyvät maahanmuuttoon ja rikollisuuteen. Ruotsidemokraatit erottautuvat muista puolueista juuri maahanmuuttopolitiikkansa takia.

Puolueen vaaliohjelma on kannanotto kaikkeen siihen, mikä Ruotsissa on pielessä. Lääkkeet ovat olemassa ja ruotsidemokraatit ottavat ne myös käyttöön.

Maahanmuutosta vakavia ongelmia

Suurin huoli ruotsidemokraateilla on sitä, että maa on rikki, halki ja poikki. Kuilu on olemassa maahanmuuttajien ja kantaruotsalaisten välillä, maalaisten ja kaupunkilaisten sekä vanhojen ja nuorten välillä. Ruotsista pitää tehdä jälleen avoin mutta yhtenäinen maa, jossa jokainen tekee ensin velvollisuutensa ja vasta sen jälkeen vaatii oikeuksiaan.

Itse kullekin on tehtävä selväksi peruskoulusta lähtien, mitä tarkoittaa olla Ruotsin kansalainen. Kaikille turvapaikan saaneille on järjestettävä pakollinen, ruotsalaiseen yhteiskuntaan johdattava koulutus.

Maahanmuutto on aikaansaanut Ruotsissa edellisten hallitusten vastuuttomuuden takia vakavia ongelmia ja ne on korjattava ruotsidemokraattien työkaluin. Pakolaisten vastaanottaminen on mahdollista vain Ruotsin naapurimaista ja pakolaisten ottaminen on lopetettava kokonaan niin kauaksi aikaa, kun Ruotsin lähialueet ovat turvallisia.

Turvapaikka peruttava olosuhteiden muuttuessa

Turvapaikan myöntämisperusteita on selkeytettävä ja se on peruttava välittömästi, kun sen perusteet ovat muuttuneet. Samoin maassa laittomasti oleskelevat on etsittävä ja heidät on poistettava maasta. Jos poistaminen ei onnistu heti, heidät on säilytettävä turvallisissa oloissa. Ruotsin kansalaisuuden täytyy olla peruttavissa, jos se on hankittu valheellisin perustein.

Työnantajilta on vietävä mahdollisuus tuoda maahan kepulikonsteilla palkkoja ja paikallisia työehtoja polkevaa työvoimaa. Samoin on pidettävä huolta siitä, etteivät maahanmuuttajat kuormita liikaa nyt jo suurissa vaikeuksissa olevaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää.

Euroopasta vankilapaikkoja elinkautisvangeille

Ruotsidemokraattien kriminaalipoliittiset tavoitteet ovat osin yhteydessä maahanmuuttopoliittisin tavoitteisiin. Siksi vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset on välittömästi poistettava maasta ja terrorismirikoksiin syyllistyneiltä Ruotsin kansalaisilta on vietävä maan kansallisuus. Samoin olisi tehtävä mahdolliseksi vuokrata Euroopasta vankilapaikkoja ulkomaalaisille elinkautisvangeille.

Seksuaalirikoksien rangaistuksia on kiristettävä tuntuvasti ja mahdollisuuksien mukaan luotava kattava tiedosto sekä DNA-näytteet seksuaalirikoksiin syyllistyneistä. Kunniarikoksia ja painostusta vastaan on taisteltava, eikä alle 24-vuotias saa mennä naimisiin ulkomaalaisen kanssa. Kaikki sukupuoleen liittyvä syrjintä on kiellettävä ja samaten kaikki ei-lääketieteelliset alaikäisille tehtävät toimenpiteet on julistettava pannaan.

Poliisille paremmat palkat

Poliisin ammatista on tehtävä jälleen houkutteleva parantamalla palkkoja, työolosuhteita sekä uramahdollisuuksia sekä lisäämällä koulutusta. Poliisia vastaan suunnatut rikokset on aina tuomittava vakavina rikoksina. Valvontakameroita lisäämällä ja oikeudella henkilön tilapäiseen kiinniottoon lisätään osaltaan poliisin työturvallisuutta. Poliisilla pitää olla mahdollisuus kantaa asetta myös työajan ulkopuolella ja valmiuspoliisijärjestelmä otetaan käyttöön samalla kun poliisien määrää ylipäänsä lisätään.

Ruotsidemokraattien energiapolitiikka perustuu ydinvoimaan ja neljännen sukupolven ydinreaktoreiden kehittämiseen pitää panostaa. Ilmastopoliittiset toimenpiteet on suunnattava sinne, missä niistä on eniten hyötyä eli kansainväliseen yhteistyöhön ja tutkimukseen. Sähköautoille on rakennettava latausasemia ja vetyautoiluun on varauduttava.

EU-jäsenyydestä kansanäänestys

Yleisistä vaalilupauksista tutunkuuloisia ovat vaatimukset kabotaasilainsäädännön muuttamisesta siten, etteivät ulkomaiset liikennöitsijät voi toimia Ruotsissa. Merenkulun väylämaksut kuuluvat nekin historiaan ja rautateiden korjausvelka pitäisi hoitaa. Myös lapsiavioliitot ja moniavioisuus pitää kieltää. Rohkealta kuulostaa puolestaan veto tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

Kansanäänestys Ruotsin EU-jäsenyydestä on tuttu vaatimus.

Pohjoismaiden asia on meidän asiamme, todetaan vaaliohjelmassa. Ruotsidemokraatit suuntaavat katseensa pois EU:sta kohti pohjoismaista kansanyhteisöä, yhteistä kulttuuria ja yhteisiä arvoja. Erityisen tärkeää on yhä syventyvä puolustus- ja turvallisuusyhteistyö sekä taistelu radikalisoitumista ja terrorismia vastaan.

SUOMEN UUTISET