Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala jätti kirjallisen kysymyksen Otto-automaattien verkoston turvaamisesta.

Suomessa on jäljellä arviolta 1600 Otto-automaattia. Otto-automaattien lukumäärä on vähentynyt ja joka vuosi noin 20 automaattia suljetaan pysyvästi.

– Käteisnostojen määrä on vähentynyt automaattien ylläpidon kannalta taloudellisesti kannattamattomalle tasolle. Syynä tälle automaattien sulkemistrendille on ollut maksuliikenteen digitalisoituminen korttimaksun ja verkkopankin käytön yleistymisen myötä, mikä on vähentänyt ihmisten tarvetta käteiselle rahalle, Vesa-Matti Saarakkala tietää.

Automaatteja suojellaan paikallisella rahalla

Pienillä paikkakunnilla on taisteltu automaattien lopettamista vastaan mm. ottamalla niiden ylläpitokustannuksia seutujen omalle vastuulle. Rahallisina tukijoina automaattien säilyttämisessä ovat yleensä toimineet kyseisen seudun kauppakeskukset, kunnat tai pankit.

– Toisaalta ratkaisuna Otto-automaattien sulkemisten aiheuttamiin ongelmiin käteisautomaattiverkoston ylläpidosta vastaava Automatia Oy otti viime vuoden lopulla käyttöön talletusottoautomaatit. Tarkoituksena on, että näiden talletusautomaattien verkosto kattaisi pian koko maan alueen. Voidaan kuitenkin esittää perustellusti epäilys siitä, onko uudella talletusautomaattiverkostolla todella kykyä sijoittautua kaikille niille alueille, joissa käteisnostopalveluita tarvitaan, Saarakkala varoittaa.

Syrjäytymisen ehkäisyä

Saarakkalan mielestä käteisen rahan tosiasiallisten käyttömahdollisuuksien tulisi olla valtion vastuulla eikä hyväntekeväisyyden varassa.

– Valtio voisi viime kädessä – omin toimenpitein – jatkossa turvata automaattien säilymisen. Tämä olisi myös valtion aluepolitiikan pitkän aikavälin suuntaviivojen mukainen toimenpide. Samalla se lisäisi taloudellista toimeliaisuutta ja ehkäisisi syrjäytymistä, jota esiintyy niiden henkilöiden kohdalla, joilla ei tietoteknisten taitojen tai maksukorttien puutteen vuoksi ole mahdollista suorittaa maksutoimenpiteitä muuten kuin käteisellä rahalla, Saarakkala muistuttaa.

PS VERKKOTOIMITUS