Asiakas maksoi HUS:n 15,50 euron hoitokulun epähuomiossa kahteen kertaan. Hän sai kirjeen Lowell Suomi Oy:stä, joka pyysi tilinumeroa palautusta varten. Palautettavasta maksusta vähennettiin kahdeksan euron käsittelymaksu, joka tuntui asiakkaasta kohtuuttomalta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talouspalvelu perustelee asiakkaalta vähennettyä palautuskäsittelymaksua seuraavasti:

– Takaisinpalautusmaksu on kustannusperusteinen, ei siis perintämaksu. Takaisinmaksuista kertyy organisaatioille kuluja, jotka vähennetään palautettavasta suorituksesta. Lowellilla palautuksesta koituva työ ja kustannukset ovat samansuuruisia riippumatta siitä, millaista summaa ollaan palauttamassa.

– Yksittäistapauksissa, kun palautettava summa on vähäinen, rahanpalautuskustannukset voivat olla valitettavasti suhteessa suuria palautettavaan määrään nähden, sairaanhoitopiiristä myönnetään.

Perinyt HUS:n laskuja vuodesta 2016

HUS on ulkoistanut luotonhallinnan palveluita Lowell Suomi Oy:lle. Sairaanhoitopiirin viestinnästä kerrotaan, että Lowell Suomi Oy on ollut HUS:n perintätoimisto pääsääntöisesti vuodesta 2016 alkaen.

Sairaanhoitopiirin mukaan asiakkailta on peritty vuonna 2021 tammikuun ja elokuun välisenä aikana 682 223 euroa perintäpalkkiokuluja. Kyseisenä aikana asiakkaille on lähtenyt noin 450 000 maksumuistutus- ja maksuvaatimuslaskua. Kulut ovat perintälain mukaisia.

SUOMEN UUTISET