Kansanedustajat Ritva ”Kike” Elomaa ja Mauri Peltokangas ovat laatineet kirjallisen kysymyksen, jossa he kysyvät hallituksen suhtautumista ulosottomiesten tulospalkkaukseen. He haluavat kuulla suoran vastauksen onko hallituksen mielestä ulosottomiesten tulospalkkaus ongelmallinen ja pitäisikö tulokseen perustuva palkkiojärjestelmä uudistaa.

Ulosottomiesten palkasta tällä hetkellä noin kolmannes muodostuu perimis- eli tulospalkkioista. Kansanedustajat Ritva ”Kike” Elomaa ja Mauri Peltokangas pitävät aivan käsittämättömänä tätä käytäntöä, koska se saattaa ohjata ulosottomiehiä toimimaan velallisten edun vastaisesti.

– Ulosottomiesten tulospalkkausta on perusteltu tehokkuuden kasvattamisella, mutta velallisten aseman kannalta tämä ei ole hyvä asia, Elomaa sanoo.

– Vaarana tällaisessa tulospalkkiojärjestelmässä on se, että valtion virkamies saattaa nähdä oivan mahdollisuuden tienata helppoa rahaa velallisen kustannuksella, Peltokangas toteaa.

Saattaa johtaa ylilyönteihin

Ulosottomiehen palkkio kasvaa muun muassa ulosottoon joutuneen suorittaessa automaattisen kuukausimaksun. Myös ulosottomiesten esimiehille maksetaan tulospalkkioita esimerkiksi ulosmitatun omaisuuden myynnistä. Elomaan ja

Peltokankaan mielestä omaisuuden mahdollisimman pikainen ulosmittaus ja myyminen ulosotossa olevia kuuntelematta on moraalitonta.

– Tulospalkkaus johtaa siihen, että peritään saatavat nopeasti ilman miettimättä velallisia. Tämä saattaa johtaa ylilyönteihin ja omaisuuden kauppaamiseen alihintaan, Elomaa harmittelee.

Peltokangas on Elomaan kanssa samoilla linjoilla.

– Moni ulosottomies ja heidän esimiehensä pääsevät hyviin tienesteihin, mikäli hädässä olevan ihmisen omaisuutta myydään armotta joskus jopa alle puoleen hintaan omaisuuden arvosta, Peltokangas sanoo.

Provisioita ihmisten hädästä

Tulospohjainen palkkiojärjestelmä on valtion virkamiehillä hyvin poikkeuksellinen. Ulosottomiehen työssä on velkojen ulosmittaamisen lisäksi olennaista tukea velallisia selviytymään maksuista. Tämä vaatii ammattitaitoa ja hyvää tilannetajua sekä ymmärrystä velallisten talouden kokonaisuudesta.

Elomaan ja Peltokankaan mielestä myös joustavuutta tarvitaan. On kaikkien osapuolten etu, että velat tulevat maksetuiksi. Jotta tämä toteutuisi on kuunneltava myös velallisia. Tulospalkkauksesta luopuminen toisi myös vakautta ulosottomiesten tuloihin.

– Ulosottomiesten päätökset ovat velallisille isoja ratkaisuja ja yhteiskunnan kannalta on ilman muuta etu, että ulosotossa olevat selviävät veloistaan ja pääsevät takaisin jaloilleen. Koronan myötä velkaongelmat tulevat lisääntymään dramaattisesti. Ei meistä kukaan halua, että velallisten kohtelussa toistetaan 90-luvun laman velallisten kohtelun raskaita virheitä, Elomaa korostaa.

– On täysin oikeustajuni vastaista, että valtion virkamiehet nauttivat provisioita ihmisten hädästä. Lakimuutos tällaiseen järjettömyyteen pitää saada eduskunnassa aluilleen heti. Miten tällainen voi olla suomessa edes mahdollista, Peltokangas jyrähtää.

SUOMEN UUTISET