On vaikeaa kuvitella suuressa salissa olevan ainoatakaan edustajaa, joka olisi tyytyväinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujärjestelmän toimintaan. Silti sitä ei vain saada korjattua tälläkään hallituksen esittämällä osittaisuudistuksella, sanoo perussuomalainen kansanedustaja, diplomi-insinööri Lulu Ranne.

– Viime vuonna ulosottoon päätyi yli 450 000 sote-maksua. Kaikilla ei punavihreän hallituksen ”osallistavassa ja osaavassa Suomessa” ole varaa sairastaa. Valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevilta riistetään lukemattomia miljoonia perintäyhtiöiden taskuihin. Loukkaavinta on, että näiltä ihmisiltä riistetään lisäksi luottotiedot ja niiden myötä yhteiskunnan täysipainoinen jäsenyys. Perintämiljoonat matkaavat veroparatiiseihin, lasku lankeaa moninkertaisena vähävaraisille, kunnille ja valtiolle.

Ongelman korjaus maksaisi itse itsensä

Lulu Ranteen mukaan paras lääke olisi tietysti raha, jolla palveluiden maksuttomuutta vähävaraisimmille laajennettaisiin. On järjetöntä kirjoittaa ensin usein hyvinkin pieni lasku, ja sitten maksun viivästyessä käynnistää valtava koneisto saatavan perimiseksi ja asiakkaan maksukyvyn selvittämiseksi.

– Hallituksen tähän uudistukseen varaamat 45 miljoonaa euroa näyttäytyvät irvokkaana pilana suhteessa esimerkiksi EU:n koronapakettiin upotettaviin miljardeihin. Ironista on, että nykyisen perinnän ja ulosoton sekä niiden aiheuttamien taloudellisten, terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien kustannuksilla nämä palvelut katettaisiin mennen tullen.

Perintäyhtiöt rahastavat sairaita surutta ja lainvastaisesti

Kokonaisuudistus siis tarvittaisiin, mutta pienin muutoksin tämä osauudistuskin voisi korjata räikeimpiä epäkohtia ja lisäksi säästää rahaa, Ranne sanoo, ja listaa tarvittavia muutoksia:

– Esimerkiksi suoraan ulosottokelpoisen asiakasmaksulaskun perinnän kokonaiskulut saavat olla lain mukaan enintään 51 euroa, mutta todellisuudessa perintäyhtiöiden mielikuvitus perintäkulujen laskuttamisessa on loputon. Jatkossa kunnan tai kuntayhtymän on vastattava myös vapaaehtoisen perinnän lainmukaisuudesta, vaikka käyttäisi ns. teknisenä laskuttajana esim. perintäyhtiötä. Asiakkaan ei tulisikaan joutua asioimaan muiden kuin kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Tämä vaatimus ei myöskään loukkaa kunnallista itsemääräämisoikeutta.

– Toimeentulotuen toissijaisuus asiakasmaksualennuksiin nähden ei saa johtaa kaksinkertaisen työn räjähdysmäiseen kasvuun, kuten se nyt uhkaa tehdä. Oikeus asiakasmaksun alennukseen tai perimättä jättämiseen on selvitettävä samalla kertaa ja samoilla kriteereillä kuin oikeus toimeentulotukeenkin.

Toimintakyvyltään alentuneet eivät hyödy ohjeista

Ranteen mukaan laskuihin lisättävät ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä maksuhuojennusten hakemisesta ovat sinänsä hyvä asia. Käytännössä tällaisten asioiden hoitaminen vaadittavassa aikataulussa usein ylittää sote-asiakkaan toimintakyvyn.

Siksi maksuvaatimuksen lähettämisen jälkeen, mutta ennen ulosottoon siirtämistä, kunnan tai kuntayhtymän on käytävä asiakkaan kanssa oma-aloitteisesti erillinen keskustelu, jossa tarve oikaisuun tai maksuhuojennukseen tarkistetaan.

– Periaatteena tulee olla, että kaikilla on varaa sairastaa, ja ulosottoon joutuvat vain maksuhaluttomat, eivät oikeasti maksukyvyttömät, Ranne painottaa.

SUOMEN UUTISET