Pitkittyneet hallitusneuvottelut ovat syöneet Saksan liittokansleri Angela Merkelin kansansuosiota, kirjoittaa Die Welt. Kyselytutkimuksen mukaan vain 36 prosenttia saksalaisista haluaa Merkelin jatkavan maan johdossa vuoden 2021 vaaleihin asti. Peräti 47 prosenttia haluaa Merkelistä eroon neljän vuoden sisään.

Saksan syksyisten liittopäivävaalien jälkeen saksalaisten tuki kristillisdemokraattien Angela Merkelille oli vielä vankka. Lokakuun mittauksessa YouGov-tutkimuslaitoksella vain 36 prosenttia halusi Merkelin lähtevän maan johdosta ennenaikaisesti, kun taas 44 prosenttia halusi ”Muttin” jatkavan ainakin vuoteen 2021.

Siirtymä on siis noin kymmenen prosenttiyksikköä, kun viidennes vastaajista ei ottanut selkeää kantaa.

Yritykset muodostaa hallitus vaalit hävinneiden Merkelin kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien Martin Schulzin kesken jatkuvat Saksassa tammikuussa. Kolme neljästä Die Weltin lukijaäänestykseen osallistuneesta piti Suuren koalition jatkamista huonona ideana.

Suomen Uutiset