Eurokriittisen Alternative für Deutschland -puolueen johtaja, professori Bernd Lucke moittii EU:ta valtavien finanssipoliittisten riskien peittelystä ja pankkien riskien purkamisesta veronmaksajien kustannuksella. Kriisimaita ei auteta ratkaisemaan ongelmia, vaan niille kasataan enemmän velkaa ja ne pakotetaan taantumaan. Ulospääsynä Lucke näkee asteittaisen siirtymisen kansallisiin valuuttoihin.

Business Insider julkaisi 30.3.2013 saksalaisprofessori Bernd Lucken haastattelun. Prof. Lucke johtaa eurokriittistä liikettä Alternative für Deutschland (Vaihtoehto Saksalle).

Euroopan vakautusmekanismin (EVM) osana kasautuu valtava määrä finanssipoliittisia riskejä ja velvoitteita, joista on jäsenmaiden kesken sovittu. Lucke toteaa, että vaikka tällä hetkellä näyttääkin, että Saksa hyötyy euron kriisistä, siivillemme kasautuu valtavia riskejä. Valtavien finanssipoliittisten riskien peittely ja pankkien riskien purkaminen veronmaksajien  kustannuksella tulisi lopettaa.

Lucken mukaan jännitteet euroalueella pysyvät tällä hetkellä piilossa tulonsiirroillamme pohjoisesta etelään. Nämä jännitteet tulisi myöntää ja ne olisi ratkaistava ottamalla uudelleen käyttöön kansalliset valuutat ja joustavat valuuttakurssit. Tämä voisi lyhyellä aikavälillä rasittaa myös Saksan taloutta, mutta Lucken näkemyksen mukaan pitkällä aikavälillä sen hyödyt olisivat paljon suuremmat kuin nykyisen politiikan.

Haastattelussa Lucke sanoo, että Etelä-Euroopan maissa nähdään parhaillaan jyrkkä nousu työttömyydessä ja nuorisotyöttömyydessä. Joitain parannuksia on havaittavissa toki vaihtotaseen alijäämän ja tuottavuuden kasvun suhteen, mutta nämä parannukset aiheutuvat yksinomaan työttömyyden kasvusta. Tämä johtuu Lucken mukaan yksinkertaisesti siitä, että vähemmän tuottavat työntekijät on irtisanottu. Lucke ei usko, että tämä osoittaa minkäänlaista todellista edistystä tai ainakaan tarpeeksi edistystä, jotta nämä maat tulisivat jälleen kilpailukykyisiksi.

Lucke toteaa, että olemme pystyttäneet tulonsiirtounionin, josta ei ole näköpiirissä ulospääsyä niin kauan kuin pysymme eurossa. Pikemminkin näyttää siltä, että tämä politiikka jatkuu vuosikausia ja mahdollisesti vuosikymmeniä, mikä asettaa raskaan taakan veronmaksajille, kotitalouksille sekä yrityksille. Ei ole mielekästä kantaa kyseistä raskasta taakkaa, ja siksi on perustettu puolue tämän vastustamiseksi.

Vaihtoehto Saksalle on liike, joka ajaa kansallisten valuuttojen käyttöönottoa vaihe vaiheelta, mutta ei siten, että Saksa lähtisi eurosta. Tarkoituksena on, että eteläisen Euroopan maat jättävät euron ensin, ja sitten loput euroalueen maat hajotetaan pienempiin valuutta-alueisiin tai maihin, joista jokaisella on oma kansallinen valuutta. Lucken edustama puolue ei näe mielekkäänä, että Saksa jättäisi yksipuolisesti jättäisi euroalueen nyt tai tulevaisuudessa.

Mielipidemittaukset osoittavat, että tällä hetkellä noin 25 prosenttia Saksan väestöstä kannattaa  eurokriittistä näkemystä. Vaihtoehto Saksalle -puolue toivoo, että se pystyisi hyödyntämään tämän väestönosan näkemystä mahdollisimman paljon.

Lucke pitää todennäköisenä puolueen jäämistä oppositioon, jos se tulee valituksi parlamenttiin. Puolue olisi valmis tekemään hallitusyhteistyötä vain, jos yhteistyön toinen osapuoli muuttaisi kantaansa europolitiikkaan. Tämä ei ole realismia tällä hetkellä.

Lucken mukaan ihmisten levottomuus on kasvanut, vaikkakin hän uskoo suuren osan väestöstä olleen tyytymätön Angela Merkelin politiikkaan jo tämän politiikan alusta alkaen eli toukokuusta 2010. Merkelin puolue kärsi erittäin raskaita tappioita aluevaaleissa, jotka pidettiin välittömästi ensimmäisen toukokuun 2010 pelastuspakettipäätöksen jälkeen.

Suurella osalla väestöstä, joka on syvästi tyytymätön, ei ole kenties ollut keinoja ilmaista tyytymättömyyttään kunnolla. Monet ihmiset eivät ole kovin perehtyneitä taloustieteeseen, eivätkä koe olevansa turvallisella maaperällä, kun aiheesta puhutaan.

Lucke sanoo, että he ovat perustaneet puolueen juuri tästä syystä. Puoluetta tukevat monet taloustieteiden professorit sekä monet yrittäjät, joille taloudellisten kysymysten käsittely on jokapäiväistä, ja jotka ovat varsin suorapuheisia kritisoidessaan hallituksen europolitiikkaa.

Lucken mukaan kriisin hoidossa käytetään ensinnäkin täysin vääriä kannustimia. Kriisimaita ei auteta ratkaisemaan ongelmia, vaan niille kasataan enemmän velkaa ja ne pakotetaan taantumaan. Tämä tekee tilanteesta yksinkertaisesti kestämättömän, eivätkä maat pysty maksamaan takaisin niille kasattuja velkoja.

Toiseksi Lucke pitää järkyttävänä demokratian tai oikeuden näkökulmasta, ettei Saksan hallitus kunnioita Maastrichtin sopimusta. Hallitus vain toimii täysin piittaamatta äänestäjille annetuista lupauksista ja täysin piittaamatta Euroopan unionin oikeudellisesta kehyksestä.

Lucken mielestä tämä on todella häpeällistä demokraattisen yhteiskunnan kannalta ja on keskeinen syy hänen sitoutumiselleen poliittiseen toimintaan. Nykyinen politiikka ei säästä Euroopan unionia hajoamiselta. Lucke pitää hajoamista suurimpana yhteisenä huolena.

Vaihtoehto Saksalle -puolueen mukaan euro jakaa Euroopan unionin kahteen osaan – taloudellisesti epäonnistuneeseen eteläosaan ja pohjoiseen tai keskiseen Eurooppaan, joka näyttää tällä hetkellä hyötyvän kurjuudesta eteläisen Euroopan maissa. Tästä syystä poliittiset jännitteet Euroopan unionissa ovat kasvussa.

On ilmeinen vaara, että Euroopan unioni ja yhteismarkkinat hajoavat. Pahimmillaan edessä  on paluu kaupan esteiden, kuten tullien palauttamiseen. Puolueen suunnitelmana on uhrata euro Euroopan säästämiseksi.

PS VERKKOTOIMITUS