KOLUMNI | Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho kirjoittaa perheenyhdistämisen tiukennuksista. 

Eduskunta hyväksyi eilen perheenyhdistämisedellytysten tiukentamisen äänin 102-67. Kiristystä vastaan äänestivät kaikki oppositiopuolueet, myös demarit yksimielisesti. Lakimuutosten tavoitteena on karsia Suomen vetovoimatekijöitä eli varmistaa, ettei Suomi näyttäydy muihin EU-maihin nähden poikkeuksellisen houkuttelevana turvapaikanhakumaana.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmälle perheenyhdistämiskäytäntöjen kiristys on merkittävä saavutus, jonka eteen on tehty paljon työtä. Suomen maahanmuuttopolitiikka järkevöityy askel askeleelta ja on nyt suoraan sanottuna myös tiukempaa kuin koskaan aikaisemmin. Hallituksen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman mukaan Suomi tiukentaa ”perheenyhdistämisen kriteerejä EU:n perheenyhdistämisdirektiivin nojalla täysimääräisesti, edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys”, joka nyt siis saatetaan voimaan. Tätä kirjausta ei olisi ohjelmaan tehty ilman meitä, eikä tätä lakia olisi syntynyt, ellemme olisi päättäväisesti sitä ajaneet.

Ulkomaalaislain tiukennus muuttaa perheenyhdistämisiä niin, että toimeentuloedellytys on toissijaista suojelua saaneiden kohdalla voimassa aina perheenyhdistämistä haettaessa (eli myös ns. vanhat perheet tulevat lain piiriin). Nykyisin perheenyhdistämisessä sovelletaan toimeentuloedellytystä vain, jos kyseessä on perhe, joka on muodostettu perheenkokoajan saavuttua Suomeen hakemaan turvapaikkaa (eli ns. uusi perhe). Toimeentulovaatimus ei kuitenkaan EU-direktiivin mukaisesti koske turvapaikan saaneita henkilöitä, jos he tekevät perheenyhdistämishakemuksen kolmen kuukauden sisällä turvapaikan saamisesta.

Oppositio on arvostellut lakimuutosta epäinhimillisyydestä. Täytyy muistaa, että kyseessä on EU:n perheenyhdistämisdirektiiviin yksiselitteisesti sallima maahanmuuttopolitiikan tiukennus. Useat valtiot ovat jo toteuttaneet toimeentuloedellytyksen ja säätäneet muitakin perheenyhdistämiskäytäntöjään tiukemmalle.  Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan maahan tulevalta henkilöltä voidaan oikeutetusti vaatia riittävät tulot, joiden kautta hän huolehtii maahan saapuvista muista perheenjäsenistään.

Muutos edistää perheenkokoajien kykyä vastata itse perheensä toimeentulosta, kannustaa työllistymään ja sitä kautta nopeuttaa kotoutumista yhteiskuntaan. Samalla humanitaarisen maahanmuuton veronmaksajalle aiheuttama taakka kevenee ja tilanne kohtuullistuu myös kantaväestön kannalta.

SAMPO TERHO

Jk. Tulosta siis tulee, ja kuten edellisessä blogissa lueteltiin, perussuomalaiset ovat vastoin meistä levitettyjä höpöpuheita saaneet jo valtavan määrän lupauksiaan pidettyä. Perussuomalaisten ensimmäinen vuosi hallituksessa on ollut kieltämättä vaativa, mutta samalla on saatu tavoitteitamme edistettyä enemmän kuin puolueemme historian kaikkina aiempina vuosina yhteensä. Tänään eduskunta jää istuntotauolle, hyvää juhannusta kaikille!