Eduskunta käsitteli tiistaina hallituksen esitystä jätelain muutoksesta, jossa esitetään kaksoisjärjestelmän purkamista. Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula nosti keskustelussa esille useita epäkohtia, joita esitykseen liittyy.

Jätteenkuljetuksissa kunta on voinut päättää, järjestääkö se itse jätteenkuljetuksen vai järjestävätkö kiinteistön haltijat joko osittain tai kokonaan jätteenkuljetuksen kiinteistöiltään. Hallituksen esityksen myötä jätteenkuljetusten kilpailuttaminen ja hankkiminen jäisi pelkästään kuntien kontolle, mikä voisi pahimmillaan johtaa pien- ja keskisuurten paikallisten yritysten näivettymiseen niiden hävitessä kilpailutuksia suurille jätteenkuljetusyrityksille.

– Isommat jätteenkuljetusfirmat tulevat menestymään uudessa mallissa, koska ne pärjäävät kilpailutuksissa. Pahinta on, että hallituksella ei ole uskottavaa selvitystä siitä, miten tämä malli vaikuttaa toisaalta yrityksiin ja toisaalta työpaikkoihin. Tämä hallitus haluaa siis sosialisoida jätteenkuljetuksenkin, mikä ei ole lainkaan pienyrittäjien etu. Ihmetyttää, miten keskusta voi tällaisessa olla mukana! ihmetteli perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula puheenvuorossaan.

Suomalaisilta viedään työt

Simula huomautti, ettei hallitus voi mennä lakimuutoksessaan edes EU:n taakse, sillä jäsenmaan jätteenkuljetusmallista ei EU sääntele. Kysymys on siis puhtaasti kansallisesta ja yrittäjyydelle haitallisesta lainsäädännöstä. Kansanedustaja Simula oli muiden perussuomalaisten tavoin huolissaan suomalaisen jätteenkuljetusalan tulevaisuudesta ja siirtymisestä ylikansalliselle pelikentälle.

– Jätteenkuljetus voi jatkossa hyvin herkästi siirtyä ulkomaalaisille yrityksille ja ulkomaalaiselle työvoimalle. Pahimmassa skenaariossa te viette siis suomalaisilta työt! Sitten ihmetellään, kun suomalaisia ei enää alalla näy, ja ovet ovat auki ulkomaiselle halpatyövoimalle. Mitä toimivaa järjestelmää te seuraavaksi siirrätte perusteetta joko kunnille tai valtiolle?

Suomen Uutiset