Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus törmäsi jälleen perustuslaillisiin ongelmiin. Perustuslakivaliokunta ei puoltanut hallituksen esitykseen kiireellisellä aikataululla tehtyjä muutoksia. Valiokunta antoi kielteisen lausunnon viimeksi helmikuussa.

Perustuslakivaliokunta katsoi, etteivät Juha Rehulan (kesk.) johtaman sosiaali- ja terveysvaliokunnan lakiehdotukset ja niiden perustelut muodostaneet riittävää perustaa ehdotusten perustuslainmukaisuuden arviointiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta oli perustuslakivaliokunnan ensimmäisen sote-lausunnon vuoksi ehdottanut siirtymistä alkuperäisestä kaksitasoisesta kuntayhtymämallista yksitasoiseen kuntayhtymämalliin. Mallin mukaan sosiaali- ja terveysalueita olisi enintään 19. Lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti muutoksia ns. tasauskattosääntelyyn niin, että eräisiin kuntiin sote-uudistuksesta aiheutuvat veronkorotuspaineet olisivat vähäisempiä.

Sote-uudistus lykkääntyy seuraavalle vaalikaudelle. Perustuslakivaliokunta huomautti, että että uudistuksen valmistelu on syytä jättää hallituksen ja mahdollisesti myös laajapohjaisen parlamentaarisen elimen tehtäväksi.