VERKKOUUDISTUS | Suomen Uutisten verkkopalvelu uudistuu. Kannustamme uutiskommentoijia rekisteröitymään, joskaan tämä ei ole pakollista. Tekniseen toteutukseen on tehty myös laajoja uudistuksia.

Suomen Uutiset avasi kommentoinnin silloisen verkkosivustonsa uutistensa yhteyteen 22.10.2012, eli noin kolme vuotta sitten. Tähän mennessä uutiskommentteja on kirjoitettu noin 100 000. Alkutaival oli verkkaista, mutta perussuomalaisten hallitukseen nousun myötä kommenttien määrät ovat moninkertaistuneet. Monet suomalaiset mediatalot tekivät hiljattain päätöksen verkkokeskusteluiden lopettamisesta kokonaan tai osittain. Myös tämä on ollut omiaan suuntaamaan keskustelua meille.

Toimitus kiittää kaikkia tähän mennessä keskusteluun osallistuneita, ja toivoo että uutisalustamme koetaan jatkossakin luontevaksi paikaksi poliittiseen keskusteluun.

Kommentoinnin osalta Suomen Uutiset suuntaa kohti rekisteröitymistä. Kehoitamme kommentoijiamme rekisteröitymään, mutta pakkoa ei ole. Osassa uutisia edellytetään rekisteröitymistä, osassa ei.

Uutiskommentoinnille asetetaan takaraja – tämä on tyypillisesti kaksi viikkoa.

Tarjoamme jatkossa kaikille rekisteröityneille mahdollisuutta oman profiilin kattavaan muokkaamiseen sekä mm. profiilikuvan lisäämiseen ja oman kirjoitushistorian tarkasteluun.

Pysytään asiassa

Uutiskommenttien joukossa on ollut jonkin verran asiatonta sisältöä, ja tällaisiin toimituksen on puututtava. Toimitus moderoi keskusteluja sääntöjen puitteissa kuten tähänkin asti.

Tavoitteenamme on, että verkkokeskusteluissa pysyttäisiin uutisen aihepiirin asiassa.

Ennakkomoderointiin emme ole menossa.

Muutoksia verkkoarkkitehtuurissa

Päivityksen suurimmat muutokset koskevat tällä kertaa sivustoperheen keskinäistä tiedonsiirtoa.

Parannamme tietojärjestelmien välistä tiedonsiirtoa ottamalla käyttöön Enterprise Service Bus –palveluväylän (ESB). Muutos on luonteva lisäys järjestelmäarkkitehtuuriimme, joka koostuu laajasta, satoja sivustoja käsittävästä sivustoperheestä.

Kehitystyö jatkuu voimakkaana. Tulevan vuoden haasteisiin lukeutuu muun muassa kunnallisvaaleja varten rakentuva järjestelmäkokonaisuus.

Kehitysterveisin,
Suomen Uutisten toimitus