Varjobudjettikeskustelua käydään parhaillaan eduskunnassa. Ensimmäisen puheenvuoron käytti suurimman oppositiopuolueen, perussuomalaisten kansanedustaja Kaj Turunen.

Perussuomalaiset esittävät kuusiosaista ohjelmaa Suomen saattamiseksi kasvu-uralle. Aiheet ovat 353 miljoonan euron työllisyys- ja yrittäjyyspaketti, yli 500 miljoonan euron energiapaketti, 850 miljoonan turvallisuus- ja hyvinvointipaketti ja 750 miljoonan euron investointipaketti.

– Yli 350 miljoonan euron työllisyys- ja yrittäjyyspakettimme tavoitteena on nostaa työllisyysasteemme muiden Pohjoismaiden tasolle sekä parantaa pk-yritysten asemaa, kansanedustaja Kaj Turunen selvitti.

Palkkatukijärjestelmä yli 55-vuotiaille

Suomen työllisyysasteen heikkous johtuu yli 55-vuotiaiden huonosta työllisyydestä.

– Siksi pakettimme kärkenä on työuratakuu. Se on neliosainen työkalu, jonka tarkoituksena on edesauttaa työkykyisten ja -haluisten ikääntyneiden työuran jatkumista eläkeikään saakka. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun Suomessa on sovittu eläkeiän asteittaisesta nostamisesta 65 vuoteen. Ilman uusia toimia yli 55-vuotiaiden työurien pidentämiseksi on olemassa suuri vaara, että eläkeiän alarajan nostolla ei ola haluttua vaikutusta työurien kestoon, Turunen toteaa.

Perussuomalaiset parantaisivat työuria mestari-kisälli-mallilla ja automaattisella palkkatukijärjestelmällä yli 55-vuotiaille työttömille alanvaihtajille. Työeläkemaksuihin tulisi ikäporrastus ja työkyvyttömyyseläkejärjestelmää uudistettaisiin kannustavampaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Turhaa sääntelyä purettava

Perussuomalaiset tukisivat pk-yritysten kasvua nostamalla alv:n alarajaa 8 500 eurosta 20 000 euroon ja ja toteuttamalla Viron mallin mukaisen yritysverotuksen. Kotitalousvähennyksen korvauksen raja nostettaisiin 45 prosentista takaisin 60 prosenttiin.

– Purkaisimme myös turhaa sääntelyä ja ketteröittäisimme lupabyrokratiaa. Turhan sääntelyn purkaminen on syytä aloittaa haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen purkamisesta. Samoin romukoppaan joutavat kuntaliitosten yhteyteen säädetty, erityinen viiden vuoden irtisanomissuoja. Myös nykyinen pakkoruotsilainsäädäntö on syytä muuttaa, Turunen listasi.

Kotimaista ja edullisempaa energiaa

Yli 500 miljoonan euron energiapaketti pyrkii kääntämään energiapolitiikan suunnan, lisäämään talouskasvua sekä tukemaan työllisyyttä, kilpailukykyä, ostovoimaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Energian tulee olla perussuomalaisten mielestä kotimaisuuden lisäksi edullista.

– Siksi energiaverotusta pitäisi alentaa 450 miljoonalla eurolla, Turunen täsmensi.

Veli-Pekka Leskelä