Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tilastojen mukaan Suomessa syntyi toissa vuonna 70 lasta tien päällä. Kymmenen vuotta aiemmin luku oli puolet vähemmän. Sairaalan ulkopuolella syntyneillä on viisinkertainen riski kuolla verrattuna sairaalassa syntyneisiin. Perussuomalaisten kansanedustajan Martti Mölsä (ps.) katsoo nurjan kehityksen johtuvan synnytyssairaaloiden alasajosta.

– Synnytyssairaaloiden alasajo on johtanut siihen, että välimatkat sairaaloihin ovat pidentyneet ja hoidon saavutettavuus huonontunut. Yhä useampi odottava äiti joutuu synnyttämään tien päällä, matkalla sairaalaan, Mölsä kertoo.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tilastojen mukaan Suomessa oli vuosina 2010 ja 2011 synnyttäjiä noin kolme prosenttia enemmän kuin vuosina 2006-2007. Erityisesti synnyttäjien määrä on kasvanut yliopistosairaaloissa. Suomen synnytyssairaaloista on karsittu viimeisten parinkymmenen vuoden aikana yksi synnytysyksikkö vuodessa. Vielä vuonna 1975 Suomessa oli 62 synnytyssairaalaa, nyt niitä on enää 29. Kokonaishedelmällisyysluku ei kuitenkaan ole pienentynyt vuoden 1975 jälkeen vaan on ollut kasvussa 2000-luvulla.

Mölsän mukaan terveydenhuoltolaki edellyttää, että kunnan tai sairaanhoitopiirin on järjestettävä terveydenhuoltopalvelut alueellaan lähellä asukkaita.

– Pienempien, mutta tehokkaasti toimivien synnytyssairaaloiden alasajo jatkuu edelleen. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on esittänyt, säästötoimiin vedoten, Vammalan aluesairaalan synnytystoiminnan lopettamista ja synnytysten keskittämistä Tampereen yliopistolliseen sairaalaan syksyn 2013 aikana, Mölsä toteaa.

Kansanedustaja Mölsä on tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle 4.6.2013.

PS VERKKOTOIMITUS