Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen kuluttajansuojajärjestelmän tilanteesta. Tavio on huolissaan siitä, että tavallisilla kansalaisilla ei ole varaa riitauttaa asioita tuomioistuimessa kalliin oikeusmenettelyn vuoksi.

– Toimiva kuluttajansuojajärjestelmä on tärkeä osa oikeusvaltiota. Tällä hetkellä kuluttajat ovat kuitenkin usein heikoilla omassa asiassaan, mikäli palvelun tai tuotteen tarjonnut yritys ei suostu korvaukseen, sanoo Ville Tavio.

Kuluttaja-asiamies saa vuosittain noin 4 500 valvontailmoitusta. Viime vuonna kuluttaja-asiamiehen ratkaisuja annettiin 12 kappaletta.

– On kansalaisten yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan kannalta ongelmallista, jos kuluttajansuojaa valvovan viranomaisen resurssit eivät riitä hoitamaan valvontatehtävää, Tavio toteaa.

Voisiko tehokkuutta parantaa?

Valtion viime vuonna valmistuneessa talousarvioesityksessä kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenoihin myönnettiin nettomäärärahaa alle 18,4 miljoonaa euroa. Tavio ehdottaa, että määrärahan uudelleenarvioinnin lisäksi tarkastellaan, voidaanko kuluttajansuojajärjestelmään tehdä rakenteellisia muutoksia, joilla tehokkuutta lisätään.

– Olisiko mahdollista, että pelkkien ratkaisusuositusten asemesta pienet kuluttajariidat annettaisiin kokonaan kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi ja päätöksestä olisi valitusoikeus suoraan hovioikeuteen? Näin vähennettäisiin pieniä kuluttaja-asioita koskevien oikeusprosessien kuormitusta oikeusjärjestelmälle, Tavio pohtii.

Suomen Uutiset