Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa tänään 19.1. kirjallisen kysymyksen pankkien palveluiden saatavuudesta ja käytettävyydestä. Tavio kysyy, miten palveluiden saatavuus turvataan ihmisille, jotka eivät käytä pankkien Internet-sivustoja ja sovelluksia sujuvasti.

Ville Tavio korostaa, että pankkien toimintojen siirtäminen konttoreista Internetiin on ongelmallista asiakkaan ikään katsomatta.

– Muut kuin peruspalvelut voivat olla nuorillekin asiakkaille vaikeita. Esimerkiksi asuntolainahakemuksen tekeminen verkossa vaatii huomattavaa osaamista. Digitaalisten vaihtoehtojen olemassaolo on hyvä asia, mutta niillä ei pidä kokonaan korvata perinteistä asiakaspalvelua, Tavio sanoo.

Toimipaikkojen määrä ollut laskussa jo pitkään

Pankkien toimipaikkojen ja henkilökunnan määrä on Suomessa vähentynyt jo pitkään. Lisäksi osa toimipaikoista ei tarjoa kaikkia palveluvalikoiman palveluita.

– Varsinkin kaupunkialueiden ulkopuolella ovat asiakkaiden etäisyydet pankkien konttoreihin pitkiä, eikä kaikilla ole mahdollisuutta ajaa pankkiin itse autolla, jolloin vaihtoehdoiksi jäävät lähinnä julkisen liikenteen aikataulujen mukainen pankissa käyminen tai verkkopalvelut, Tavio sanoo.

Pankit siirtävät vastuutaan

Kunnissa on asiointipisteitä, joissa digitaalisten palvelujen käyttämiseen voi saada tukea. Tavio on huolissaan siitä, että pankit siirtävät julkiselle sektorille omaa vastuutaan asiakkaiden auttamisessa.

– Kuntien ja järjestöjen tarjoama digiapu on arvokasta, mutta silloin kun avuntarve johtuu pankkien konttoriverkon harventamisesta, olisi aiheellista, että pankit itse tuovat avun asiakkaidensa lähelle, Tavio linjaa.

Suomen Uutiset