Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa tänään lakialoitteen, jonka myötä törkeistä rikoksista annetut vankeusrangaistukset pitäisi istua kokonaan vankilassa.

Rikoslain nykymuodon mukaan määräaikaista vankeusrangaistusta suorittavat pääsevät ehdonalaiseen vapauteen istuttuaan tuomiostaan ensikertalaisena puolet ja muissa tapauksissa kahden kolmasosan jälkeen. Alle 21-vuotiaat ensikertalaiset voivat päästä ehdonalaiseen istuttuaan vankilassa tuomiostaan vain yhden kolmasosan.

Ei palkita etukäteen

Lakialoitteessaan Tavio esittää, että törkeistä rikoksista langetettujen tuomioiden tulisi olla nykyistä ankarampia juuri vankilassa vietettävän ajan osalta.

Nykyjärjestelmässä törkeäänkin rikokseen syyllistynyttä palkitaan hyvästä käytöksestä ikään kuin etukäteen. Tämän sijaan vangin vankeusajan hyvän käytöksen palkitsemisen tulisi toteutua vasta sen jälkeen, kun vankeusaikaa on jo kulunut.

Rangaistuksen toimittava pelotteena

Palkinto hyvästä käytöksestä voisi Tavion esittämässä mallissa olla pääsy suljetusta vankilasta avovankilaan.

– Vankeusrangaistuksen pitää toimia tehokkaana pelotteena rikoksia harkitseville. Ei ole oikein, että törkeistä rikoksista tuomitut pääsevät ehdonalaiseen istuttuaan vankilassa tuomiostaan vain puolet tai kaksi kolmasosaa.

– Lisäksi nykykäytännössä mediassa kerrottavat rangaistusten pituudet ovat omiaan heikentämään kansalaisten tietoisuutta siitä, miten kauan vankeuteen tuomittu henkilö tosiasiassa on vankilassa, Tavio sanoo.

SUOMEN UUTISET

Tagit