Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen vankiloiden henkilökunnan jaksamisesta työssään. Tavio on huolissaan siitä, että Vankilavirkailijain liiton mukaan henkilökunnan joustaminen ja jaksaminen vankeinhoidossa ovat lopussa.

Helmikuun lopulla julkaistun tiedon mukaan Rikosseuraamuslaitos on lyhyessä ajassa muuttanut lähes 800 henkilön työvuoroja hallinnollisilla määräyksillä vastoin työntekijöiden tahtoa.

Vankiloiden sairastuneita työntekijöitä korvataan teettämällä runsaasti ylitöitä, mikä puolestaan koettelee vaativassa työssä olevien ihmisten terveyttä. Rikosseuraamuslaitoksen sairausluvut ovat lähes puolet suuremmat kuin valtion virastoissa keskimäärin.

Henkisesti kuormittavaa työtä

Jaksamisongelmia aiheuttaa myös vapaa-ajan pirstaloituminen lyhyisiin pätkiin. Monet vankilatyöntekijät haluaisivat työvuorojen vaihtuessa pitää pääsääntöistä vuorokausilepoa lyhyemmän tauon, jotta heillä olisi myöhemmin vastaavasti pidempi korvaava vapaa-aikajakso kunnollisen palautumisen edistämiseksi. Työvuorolistat laaditaan kuitenkin usein siten, ettei tämä toive toteudu.

– Työaikalakia säädettäessä ei ole kunnolla huomioitu turvallisuusalan erityisyyttä. Vankilahenkilökunnan työ voi olla henkisesti hyvin kuormittavaa, joten palautuminen työympäristöstä vapaa-aikaan ei välttämättä onnistu nopeasti, Tavio toteaa kirjallisessa kysymyksessään.

Vankilaturvallisuus heikentynyt

Esimerkiksi Turun vankilassa pahimmillaan yli puolet vartijoista on sairaana ja poissa töistä. Vankilavirkailijain liiton mukaan työntekijöiden uupuminen on niin vakavaa, että sen seurauksena vankilaturvallisuus on jo heikentynyt.

– Hallituksen on puututtava tilanteeseen sekä työhyvinvoinnin että vankilaturvallisuuden takaamiseksi, Tavio vaatii.

SUOMEN UUTISET