Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen kysyy kirjallisessa kysymyksessään, kuinka hallitus aikoo kohdentaa Rikosseuraamuslaitokselle varatun budjetin. Menevätkö rahat vanginvartijoiden palkkaamiseen vai edellisvuosien tapaan hallinnon rattaisiin?

– Vangit ovat suunnitelleet esimerkiksi vankilavirkailijoiden palkkamurhia, on selvää että perustyöhön tarvitaan lisäkäsiä, muistuttaa Ari Koponen.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon henkilöstö on lisääntynyt 21 % viimeisen viiden vuoden aikana, samalla kun vanginvartijat ja muut rikosseuraamusalueiden henkilöstön määrät ovat vuosittain laskeneet.

– Tästä suuntauksesta näkee kuitenkin selvästi, että peruskenttätyöhön ei ole laittaa henkilöstöresursseja, Koponen kertoo.

– Miten oikeusministeri Anna-Maja Henriksson turvaa, että lisäraha kohdennetaan ns. kentälle eli perustyöhön vanginvartijoihin eikä jälleen lisätä keskushallinnon henkilöstöä edellisvuosien tapaan?

Rahat suunnattava oikein

Viime viikkoina Vankilavirkailijain Liiton puheenjohtaja Antti Santamäki on tuonut vakavan yhteiskunnallisen uhkan esille ja kertonut järjestäytyneen rikollisuuden lisääntymisestä. Liiton mukaan turvallisuusuhka on läsnä lukemattomien vankilavirkailijoiden työssä lähes päivittäin.

Lisääntynyt rikollisuus näkyy esimerkiksi uhkauksina ja fyysisenä väkivaltana. Myös Rikosseuraamuslaitoksen pääjohto on huolissaan vankiloiden heikentyneestä turvallisuustilanteesta.

– Poliisin ja syyttäjien määrärahaa on talousarvioesityksessä nostettu, mikä on hyvä asia. Mutta myös rikosketjun loppupää eli vankilat pitää ottaa huomioon ja näin ollen Rikosseuraamuslaitokselle onkin budjetoitu 2,6 miljoonaa euroa lisää määrärahoja. Rahat tulisi nyt nopeasti suunnata oikeaan osoitteeseen ennen kun jotain vakavaa tapahtuu, Koponen painottaa.

SUOMEN UUTISET