Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa valmistunut opinnäytetyö tutki ensi kertaa vanginvartijaopiskelijoiden puoluekantoja ja heidän yhteiskunnallisia näkemyksiään. Lähes puolet, 46 prosenttia opiskelijoista, ilmoitti äänestävänsä perussuomalaisia, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Noin kahdeksan kymmenestä vanginvartijaopiskelijasta kokee ulkomaalaisten lisääntyvän määrän ongelmaksi Suomessa.

Lähes puolet, 46 prosenttia kyselyyn vastanneista vanginvartijaopiskelijoista, ilmoitti äänestävänsä perussuomalaisia, jos eduskuntavaalit olisivat nyt (kysely toteutettiin maaliskuussa 2021). Vastanneista 17 prosenttia ei osannut kertoa puoluekantaansa. Puoluekantansa ilmoittaneista toiseksi suosituin oli kokoomus 13 prosentin osuudella.

Punavihreiksi luokiteltavat SDP, vasemmistoliitto ja vihreät saivat yhteensä vain 12 prosentin kannatuksen. Samalla kysyttiin myös ”inhokkipuoluetta”. Vartijaopiskelijoiden selkeät inhokkipuolueet olivat vihreät (44 prosenttia) ja vasemmistoliitto (23 prosenttia). Perussuomalaisia suurimpana inhokkinaan piti kymmenen prosenttia vastanneista.

Pakolaisia otettava nykyistä vähemmän

Kyselyssä udeltiin myös monia muita asioita. Seitsemän kymmenestä hyväksyisi joissakin tilanteissa sellaisen elinkautisen, josta ei ole mahdollisuutta vapautumiseen. Yhdyskuntaseuraamuksia haluaisi lisää vain neljä prosenttia vastaajista. Vartijaopiskelijoista vain 13 prosenttia luopuisi huumeiden käytön rangaistavuudesta.

Noin kahdeksan kymmenestä haluaa Suomen ottavan pakolaisia nykyistä vähemmän. Ulkomaalaisten lisääntyvän määrän Suomessa kokee ongelmaksi 77 prosenttia vastaajista.

Valvontapuolen kokee kärsivän kuntoutustoimien edistämisen vuoksi 63 prosenttia. Vartijaopiskelijoista 77 prosenttia haluaa, että vartijoiden nimikylteistä luovuttaisiin. Noin kahdeksan kymmenestä ei näe hyvänä, että kaikkien vartijaopiskelijoiden tulisi jatkaa AMK-tutkintoon. Vain kymmenen prosenttia oli sitä mieltä, että Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yhteistyö toimii hyvin.

Kuusi kymmenestä kertoi kokevansa stressiä rikosseuraamusalan tutkinnon opiskeluissaan, mutta samalla kaksi kolmasosaa kertoi tutkinnon laajuuden olevan sopiva.

Vanginvartijoiden puoluekantoja ei ennen ole selvitetty

Niin vartijaopiskelijoiden kuin vankiloissa työskentelevien vanginvartijoidenkaan puoluekantaa tai mielipiteitä yhteiskunnallisiin kysymyksiin ei ole aiemmin selvitetty. Vartijaopiskelijoiden mielipiteitä kysyttiin sähköisellä kyselylomakkeella.

Kyselylomakkeeseen vastasi 48 rikosseuraamusalan tutkinnon opiskelijaa, jotka ovat aloittaneet opiskelunsa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa syyskuussa 2020. Kyselyn vastausprosentiksi tuli 96, joka on hyvin korkea vastausprosentti. Vain kaksi opiskelijaa päätti olla vastaamatta kyselyyn.

Opinnäytetyön ovat tehneet Teemu Saintula ja Topias Sarin. He opiskelevat rikosseuraamusalan perustutkinnossa kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden tavoin.

Suomen Uutiset