Lakivaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietinnön, joka koskee henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa. Hallitus esittää vankeja tapaavia ja muita vankiin yhteyttä pitäviä henkilöitä koskevien tietojen säilytysajan lyhentämistä viidestä vuodesta kahteen vuoteen sekä ns. turvallisuustietorekisterin tietojen säilytysajan lyhentämistä kymmenestä vuodesta viiteen vuoteen.

Valiokunnan enemmistö hyväksyi esityksen, mutta lakivaliokunnan perussuomalaiset kansanedustajat, puheenjohtaja Leena Meri sekä jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen, vastustivat sitä.

– Tapaajia ja muita vankiin yhteyttä pitäviä henkilöitä koskevien tietojen poistamisen aikaistaminen tarkoittaa sitä, että pitkäaikaisvankien tapaajatiedot poistuvat jo kesken rangaistuskauden. Tämä on ongelmallista laitosturvallisuuden ylläpitämisen näkökulmasta. Sama koskee turvallisuustietorekisterissä olevia tietoja, joiden avulla paitsi pidetään yllä laitosturvallisuutta myös estetään rikosten tekemistä vankeusaikana, kertovat Meri, Rantanen ja Tynkkynen.

Laitosturvallisuus ei huoleta hallitusta

Hallituksen esitys perustui näkemykseen, jonka mukaan tapaajia koskevia tietoja ei voida enää pitää tarpeellisina kahden vuoden säilyttämisen jälkeen eikä turvallisuustietorekisteriin merkittyjä tietoja viiden vuoden säilyttämisen jälkeen.

– Olemme tästä eri mieltä. Tietoja voidaan pitää tarpeellisina pitkäänkin niiden tallentamisen jälkeen. Laitosturvallisuus ja vankeusaikaisten rikosten estäminen ei ilmeisesti ole hallitukselle yhtä tärkeää kuin perussuomalaisille, Meri, Rantanen ja Tynkkynen toteavat.

Lakivaliokunnan perussuomalaiset kansanedustajat jättivät lakivaliokunnan mietintöön vastalauseen yhdessä kokoomuksen kanssa.

Suomen Uutiset