Perussuomalaiset ehdottavat talousarvioaloitteessaan, että ensi vuoden budjetissa Yleltä leikattaisiin 50 miljoonaa euroa, noin kymmenen prosenttia koko Ylen budjetista. Nykylinjausten mukaan määräraha vuodelle 2018 olisi 507 948 000 euroa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen ensimmäisenä allekirjoittamassa aloitteessa kiinnitetään huomiota siihen, että Yleisradiota on arvostelua huomattavan painavasti, ja yhtenä suurimpana epäkohtana on pidetty Yle-veroa. Yle-veron lakkauttamista vaadittiin jopa kansalaisaloitteessa. Kansalaisaloite keräsi 22 670 kannatusilmoitusta.

Arvostelu on kohdistunut myös siihen, ettei Yle ole poliittisesti sitoutumaton. Tämä ilmenee muun muassa poliittisesti valitusta hallintoneuvostosta. Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Tästäkin syystä myös Yleisradion ohjelmistoa on pidetty epätyydyttävänä.

Toisaalta Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ään sisältynyt säännös julkisen palvelun ohjelmatoimintaa koskeneesta ”monikulttuurisuuden edistämisestä” muutettiin lailla suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Keskeistä on, että tiedotusvälineet vaikuttavat aktiivisesti siihen, mistä keskustellaan, Hakkarainen perustelee.

– Yleisradiota on pidetty nykyaikana myös tarpeettomana, koska Internetin käyttö tärkeimpänä viestintävälinenä on kiistaton. Erityisesti sosiaalinen on varsinkin nuorten käytössä ja sen kattavuus on maailmanlaajuinen, aloitteessa todetaan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän johtaja Leena Meri kommentoi Facebookissa, että jokaisen organisaation pitää osallistua järkevöittämiseen.

– YLE ei ole erityisasemassa ja varsinkin kun katsoo joitakin ohjelmia sekä toimittajien ajoittain ilmenevää asenteellisuutta niin peräänkuulutan tasapuolisuutta. Median pitää jakaa tietoa ja tuoda erilaisia mielipiteitä esille eikä toimittaja saa ryhtyä itse poliitikoksi ajamaan omia agendojaan. Erityisesti silloin kun toimitaan verovaroilla.

Suomen Uutiset