Kansanedustaja Maria Tolppanen kysyy hallitukselta osuuskunnan jäsenten oikeudesta työttömyysetuuteen. Lähtökohtaisesti osuuskunnan jäsentä ei ole katsottu yrittäjäksi, vaan palkansaajaksi. Tämä on mahdollistanut työttömyyskorvauksen, jos osuuskunnan jäsen on jäänyt työttömäksi. Tilanne on kuitenkin muuttunut siten, että TE-keskukset päättävät, onko osuuskunnan jäsen työntekijä vai yrittäjä.

– Ei se näin voi olla. Osuuskunnan perusperiaatteena on se, että ihminen työllistää itsensä osuuskunnan kautta ilman varsinaista yrittäjäriskiä. Nyt vaikuttaa siltä, että ihminen katsotaan osuuskunnan työntekijäksi vain, jos hän tekee osuuskunnalle töitä esimerkiksi kirjanpitäjänä, siivoojana tai markkinoijana. Näin osuuskunnan jäsenistä, jotka työllistyvät osuuskunnan ulkopuolelle tulee yrittäjiä, Tolppanen ihmettelee.

Tolppanen huomauttaa, ettei tämä ei ole osuuskunnan tarkoitus.

– Jos henkilö kuuluu osuuskuntaan, esimerkiksi metsurina, on hän palkkasuhteessa osuuskuntaan, jos työllistyy osuuskunnan kautta, sanoo Tolppanen.

On käynyt ilmi, että TE-keskukset ovat evänneet osuuskunnan jäseneltä työttömyysetuuden sillä perusteella, että hän on yrittäjä, koska tekee työtä osuuskunnan seinien ulkopuolella.

– Tämä tulkinta romuttaa koko osuuskunta-aatteen. Haluankin nyt, että ministeri selvittää, mikä on osuuskunnan perimmäinen tarkoitus.

Tolppanen kysyy hallitukselle osoittamassaan kysymyksessä, mitä hallitus aikoo tehdä, että osuuskunnan jäsenten asema ei heikentyisi, vaan he säilyttäisivät palkansaajan statuksen.

PS VERKKOTOIMITUS