Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen on epäiltynä kahdestakin kiihotusrikoksesta. Nyt esitutkintaa on laajennettu, ja myös Räsäsen vanhaa kirjoitusta netissä yleisön saatavilla pitäneen kirkkokunnan pastori joutuu poliisin kuulusteluun rikoksesta epäiltynä. Pohjimmiltaan jutussa on kyse siitä, onko uskonnollisilla yhteisöillä oikeus opettaa julkisesti sellaista, mitä pidetään ”poliittisesti epäkorrektina”. Toisin sanoen: päättääkö valtio siitä, mihin ihmisillä on oikeus uskoa.

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta tiedottaa, että pastori Juhana Pohjola on kutsuttu Helsingin poliisilaitokselle 11.2.2020 kuulusteltavaksi epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Tapaus liittyy valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen 31.10.2019 määräämään esitutkintaan Suomen Luther-säätiön julkaisusarjassa vuonna 2004 julkaistusta kansanedustaja Päivi Räsäsen kirjoituksesta ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi”, jossa Räsänen pohdiskelee sitä, miten homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Hiippakuntadekaani Pohjola on Suomen Luther-säätiön julkaisusarjan ja verkkosivujen päätoimittaja. Häneen liittyvä rikosepäily koskee kirjoituksen yleisön saataville asettamista ja saatavilla pitämistä.

Poliisilta ensin syyttämättäjättämispäätös

Päivi Räsäsen kohdalla on meneillään kaksikin poliisitutkintaa, joista toinen koskee Raamatun jakeita sisältänyttä Twitter-päivitystä viime kesältä ja toinen tätä vuonna 2004 julkaistua pamflettia. Räsäsen pamflettia koskeva rikosilmoitus tehtiin elokuussa 2019. Syyskuussa poliisi teki yhdeksänsivuisen päätöksen, että esitutkintaa ei ole syytä käynnistää sanan- ja uskonvapauteen vedoten.

Hiippakuntadekaanina toimiva Juhana Pohjola kertoo blogissaan, että syyttämättäjättämispäätös tuli syyskuussa hänelle yllätyksenä, koska hän ei ollut edes tiennyt olleensa tutkinnan kohteena. Räsäsen kirjoitus oli julkaistu vuonna 2004, joten siltä osin mahdollinen rikos oli jo vanhentunut, mutta yksityishenkilön tekemää rikosilmoitusta oli perusteltu sillä, että säätiö pitää yhä julkaisua yleisön saatavilla Internetissä.

– Näin me todella teemme ja tulemme tekemään, pastori Pohjola kirjoittaa blogissaan. Sitä voi siis Suomessa vapaasti lukea ja levittää syyllistymättä rikokseen. Siitä on nyt saatu viisitoista vuotta julkaisemisen jälkeen poliisin tekemä päätös mustaa valkoisella.

Valtakunnansyyttäjä määräsi tutkimaan

Mutta pastorin ilo ei kestänyt kauaa, sillä 31.10. valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen määräsi yllättäen, että poliisin on sittenkin suoritettava asiassa esitutkinta.

Hiippakuntadekaani Juhana Pohjola pohtii blogissaan tapauksen herättämiä ajatuksia.

– Ensimmäiseksi minulle nousee mieleen, olemmeko jo todella tulleet siihen pisteeseen, jossa Raamatun mukaiseen kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuva julkinen opetus voidaan nähdä rikoksena, Pohjola kirjoittaa.

– Onko yhteiskunnallinen ilmapiiri muuttunut niin epä-älylliseksi ja suvaitsemattomaksi, että vallitsevaa sukupuoli-ideologiaa vastaan argumentointia ei haluta kohdata niinkään argumentein vaan tunnepohjaisesti loukkaantuneena ja siitä seuraavin vihapuhesyytösten ja oikeuslaitoksen keinoin?

Suomi on ottanut Ruotsin kiinni tässäkin asiassa

Juhana Pohjola miettii, onko Suomi jo saavuttaneet sen pisteen, jossa Räsäsen vuoden 2004 pamfletti kertoi Ruotsin olleen.

– Ruotsissa tuli vuoden 2003 alusta voimaan laki, joka koskettaa oikeutta opettaa Raamatun homoseksuaalisuutta käsitteleviä kohtia. Henkilö, joka levittää lausuntoja, joissa homoseksuaalisuutta väitetään synniksi, voidaan tuomita kiihotuksesta kansanryhmää vastaan kahdeksi vuodeksi vankilaan. Jos rikkomus katsottaisiin vähäiseksi tai epäilty suostuisi perumaan puheitaan, hän voisi selviytyä pelkillä sakoilla tai ehdonalaisella, Räsänen kirjoitti pamfletissaan.

Mitä kristillinen yhteisö saa opettaa?

Luther-säätiön Juhana Pohjola on huolissaan siitä, miten juridisesti hyvin epäselvät ja tulkinnanvaraiset kiihottamisrikos- ja vihapuhekäsitteet tullaan jatkossa tulkitsemaan, kun LGBT-ideologinen yhteiskunnallinen paine jatkaa kasvuaan.

– Voiko siis kristitty ja kristillinen yhteisö opettaa julkisesti toisin kuin yhteiskunnassa on laissa säädetty? Suomeksi sanottuna voimmeko muun muassa Raamatun opetuksen mukaisesti sanoa, että homosuhteissa eläminen ja siihen kannustaminen ovat synti ja häpeä?

Suomen perustuslaki takaa oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoa sekä oikeuden vakaumuksen ilmaisuun.

Hiippakuntadekaani Pohjola kirjoittaa, että häntä itseään ilahdutti tutkinnanjohtajan argumentti, että jos lähtökohtaisesti Raamatussa esitettyjen väitteiden katsottaisiin sellaisenaan täyttävän kiihottamisrikoksen tunnusmerkit, silloinhan Raamattujen levittämistä ja saatavilla pitämistä olisi pidettävä lähtökohtaisesti kiihottamisrikoksena.

– Toki tiedämme, että sellaisia maita löytyy, joissa Raamatun hallussapidosta rangaistaan, Pohjola kirjoittaa.

Valtakunnansyyttäjä oli kuitenkin poliisin kanssa eri mieltä, joten asia on nyt esitutkinnassa ja myös pastori Pohjola joutuu poliisin kuulusteltavaksi. Suomen Uutiset ei tavoittanut Pohjolaa kommentoimaan asiaa.

SUOMEN UUTISET