Perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiaisen mielestä B-ajokorttiluokan alaikärajaa voitaisiin alentaa 17 ikävuoteen liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi.

Eduskunnassa käytiin eilen kiivas keskustelu hallituksen esityksestä eduskunnalle kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta. Keskustelu johti äänestykseen. Lakien voimaantulosäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lait tulisivat voimaan vuotta myöhemmin kuin ne oli alun perin suunniteltu, eli 1. päivänä marraskuuta 2020.

Enemmistö liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenistä kannattaa jatkoajan ottamista.

Helpottaa nuorten liikkumista

Perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen puolusti puheenvuorossaan maaseudulla asuvien nuorten liikkumista harrastusten ja kodin välillä.

– Kokemuksesta voin sanoa, että mopoauto on tuonut meidän nuorten elämään erittäin paljon sisältöä. Se on mahdollistanut nuoria kulkemaan harrastuksiin ja liikenteessä mukana oleminen on kasvattanut heille vastuunkantoa. Kilometrejä meidän perheen mopoautoon on kertynyt jo reilut 30 000.

Kevytauto mopoautoa turvallisempi

Puheenvuorossaan Turtiainen toi esille sen tosiasian, että kevyt- ja mopoautoilla liikutaan jo tällä hetkellä korkeammilla nopeusrajoitusalueilla.

– Maaseudulla mopoautoilla ja mahdollisilla kevytautoilla ajetaan muun liikenteen seassa myös 100 ja 80 kilometrin tuntinopeusalueilla. Meidän perheen mopoauton kilometreistä valtaosa on kertynyt viitostietä ajettaessa Juvan ja Mikkelin välillä.

Myös mopo- ja kevytautojen turvallisuus sekä taajaman ulkopuolella tapahtuvat vaaratilanteet nousivat esille edustajan puheessa.

– Turvallisuutta ajatellen kevytauto on rakenteeltaan tietenkin turvallisempi kuin mopoauto, mutta taajaman ulkopuolella tapahtuvat vaaratilanteet eivät vähene nopeusrajoitetulla kevytautollakaan, Turtiainen painottaa.

B-ajokortin hankkiminen vaativampaa

Turtiainen toi puheessaan esille uuden näkökulman kevytautokeskusteluun B-ajokorttiluokan alaikärajan muuttamisesta. B-ajokortin hankkiminen on huomattavasti vaativampaa kuin kevytauton ajoluvan saaminen ja sitä kautta liikenneonnettomuudet vähenisivät huomattavasti.

– Toivoisin keskustelujen kevytautoista siirtyvän ajokortteihin. Mielestäni B-ajokortin alaikäraja voitaisiin tiputtaa EU:n sallimaan 17 ikävuoteen ja voitaisiin alkaa keskustelemaan B-kortin ajoharjoitteluluvista 16-vuotiaille.

SUOMEN UUTISET