Kansanedustaja Ano Turtiainen on jättänyt tänään eduskunnan kansliaan kirjallisen kysymyksen ”lainvastaisesta sukupuolen rekisteröimisestä ja epäasiallisen oppimateriaalin tuottamisesta”.

Kyseisestä asianomaiselle ministerille suunnatusta kirjallisesta kysymyksestä käy ilmi kansanedustaja Ano Turtiaisen huoli siitä, että 7-9-luokkalaisille suunnatussa Kompassi-elämänkatsomustiedon oppikirjassa levitetään lapsille haitallista ja väärää tietoa.

– Tässä maassa alkoi tapahtumaan täysin seinähulluja asioita ex-presidentti Tarja Halosen aikana. Nyt tuo kaiken maailman hulluus on jo mädättänyt lähes jokaisen julkisen liiterin ja niissä työskenteleviä virkaloisia, kirjoittaa Turtiainen Facebook-päivityksessään.

Valheellista ja sekavaa tietoa

Turtiaisen asianomaiselle ministerille osoitetussa kirjallisessa kysymyksessä mainitaan seuraavaa:

– Kyseisessä kirjassa väitetty tapaus on valheellista tietoa tai jos kyseinen synnyttävä henkilö voidaan todeta juridisesti mieheksi, hän on vahvistettu kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen lainvastaisesti, koska hän on lisääntymiskykyinen. Mikäli kyseessä ei ole juridisesti mieheksi rekisteröity henkilö, välittää kyseinen oppimateriaali lapsille valheellista tietoa siitä, että myös mies voisi muka synnyttää. Vastuullinen oppimateriaali lapsille ei voi sisältää näin sekavaa tietoa.

Mies ei voi synnyttää

Kysymyksestä selviää myös mitä laissa transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta sanotaan:

”Henkilö vahvistetaan kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän: 1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön.”

– Jokainen täysjärkinen ymmärtää, että mies ei voi synnyttää. Ei edes translain sallima naisesta mieheksi muutettu henkilö voi synnyttää, koska lain mukaan sukupuolen muutos edellyttää kyseisen henkilön lisääntymiskyvyttömyyttä, sanoo Turtiainen.

SUOMEN UUTISET