Saimaan rannalla itsekin mökkeilevä kansanedustaja Ano Turtiainen (ps.) ottaa US-blogissaan kantaa kovilla kierroksilla käyvään norppakeskusteluun.

Paikallisten verkkokalastajien kanssa keskusteluja käynyt Turtiainen ei pidä verkkokalastuskieltoa perusteltuna.

– Nykyiset verkot ovat tarkoituksella niin haurasta materiaalia, että oikein ankkuroituina kuutti pääsee niistä läpi. Eli kokeneiden kalastajien verkot eivät ole kuutille ongelma. Kokemattomien kalastajien verkko voi olla ankkuroitu huonosti ja tällöin löysälle jäänyt verkko on riski nuorelle norpalle, koska se voi sotkeutua siihen ja löysästä verkosta ei pääse helposti läpi, Turtiainen kirjoittaa.

Norpan pahimpina vihollisina Turtiainen pitää politisoitununeita luonnonsuojelijoita ja kokemattomia ”yhden verkon harrastekalastajia”.

Turtiainen katsoo, että verkkokalastuskielto Saimaan norppa-alueilta pitää purkaa. Lisäksi verkkokalastuslupien ja pyydysmerkkien saannin yhteydessä pitäisi varmistua siitä, että verkolla kalastava osaa kalastaa oikein ja asentaa pyydykset norppaa ajatellen turvallisesti.

SUOMEN UUTISET