Perussuomalaisten uusi kansanedustaja Ano Turtiainen lupaa eduskunnassa tarkastella kaikkea päätöksentekoa nimenomaan suomalaisten edun kannalta. – Suomen eduskunnan kuuluu ajaa kaikessa ensisijaisesti suomalaisten etua.

Juvan kunnanvaltuutettu ja tunnettu voimamies Ano Turtiainen nousi eduskuntaan Kaakkois-Suomesta. Ensimmäisellä yrittämällään valittu mies sai tuen 3  265 äänestäjältä.

– Kiersin vaalipiiriä noin vuoden, melko massiivisesti, ja jossain vaiheessa ennen vaaleja syntyi käsitys läpimenon mahdollisuudesta. Toisaalta, Juva on kuitenkin keskustan valta-aluetta ja melko pieni paikkakunta. Tiedän, että monelle on tärkeää äänestää nimenomaan oman kotipaikkakuntansa ehdokkaita, joten olen oikein tyytyväinen.

Turtiainen meni läpi ensimmäisellä kerralla myös vuoden 2017 kuntavaaleissa. Poliittiseen vaikuttamiseen hän tuli vähitellen mukaan jo vuosina 2014-2015. Siihen aikaan hän oli Yhdysvalloissa pyörittämässä voimailutuotteita valmistavan yrityksensä liiketoimintaa.

– Ryhdyin ensin kirjoittamaan mielipidekirjoituksia. Vuonna 2016 liityin perussuomalaisiin, kun minua pyydettiin mukaan kuntapolitiikkaan.

Kaikki peliin

Turtiainen on kilpaillut voimanostossa kansainvälisellä tasolla ja voittanut muun muassa kuusi maailmanmestaruutta ja viisi Euroopan mestaruutta. Turtiaisella on metallialan koulutus ja hän alkoi harjoitella aikoinaan voimanostoa työskennellessään Wärtsilän telakalla.

– Olen sellainen on/off –tyyppi, joten voimanosto vei mukanaan. Siitä tuli tavallaan elämäntapa, kun minusta tuli myöhemmin myös voimailualan yrittäjä. Yritykseni Metal-voimailutuotebrändi tunnetaan laajasti maailmallakin, Turtiainen sanoo.

Eduskunnassa Turtiainen on liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen sekä puolustusvaliokunnan varajäsen Turtiainen toteaa, että hän tekee politiikkaa samalla periaatteella kuin urheileekin: kaikki laitetaan peliin.

– Töitä tehdään pitkäjänteisesti ja periksi antamatta. Koskaan ei vain saisi olla liian tyytyväinen itseensä ja omaan työhönsä, sillä maailma ympärillä muuttuu nopeasti. Siihen on osattava reagoida.

Työssä käyvät kurituksen kohteena

Turtiainen lupaa, että hän tarkastelee kaikkea päätöksentekoa suomalaisten edun näkökulmasta, ja tulee reagoimaan, mikäli hänelle tuodaan suomalaisten kannalta haitallisia esityksiä.

Tästä Turtiainen antoi näytteen jo ensimmäisessä puheenvuorossaan, jossa hän arvosteli pääministeri Antti Rinteen johtaman hallituksen ohjelmaa.

Turtiaisen mielestä hallituksen intohimona näyttäisi olevan maailmanparantaminen, haitallisen maahanmuuton kasvattaminen ja julkisen sektorin ei-suorittavan portaan paisuttaminen.

– Suomen eduskunnan kuuluisi ajaa kaikessa ensisijaisesti suomalaisten etua ja luonnollisesti sen pitäisi myös näkyä vahvasti hallitusohjelmassa. Nyt hallitusohjelman häviäjiä ovat tavalliset, pienituloiset suomalaiset. Erityisesti ohjelmasta kärsivät ne suomalaiset, jotka käyvät vielä töissä ja maksavat itse asumisensa, ja varsinkin ne, jotka käyttävät autoa työmatkoihinsa ja lämmittävät Caruna-huijauksen jälkeen velkaista taloaan puuklapeilla, Turtiainen sanoi puheenvuorossaan.

Hallitus antaa haittamaahanmuuton rehottaa

Hallituksessa on jo nyt erimielisyyttä siitä, onko tarkoitus laitattaa jalkapannat kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneille henkilöille vai ei.

– Haittamaahanmuutolle hallitus ei ole ilmeisesti tekemässä mitään. Ministeri Maria Ohisalo vihjasi, ettei jalkapantoja otettaisi käyttöön vaan sen sijaan voitaisiin käyttää jotain puhelinsovellusta. En ymmärrä tällaista. Eihän missään maassa pidä hyväksyä sitä, että maassa laittomasti olevat ihmiset saavat liikkua täällä vapaasti.

– Tämän tyylinen välinpitämättömyys on myös omiaan lisäämään rikollisuutta ja ylipäätään heikentämään koko turvapaikkajärjestelmän uskottavuutta. Sehän kannustaa yleisesti ihmisiä epärehellisyyteen, jos maassa saa vapaasti liikkua myös laittomasti, Turtiainen ihmettelee.

Maaseudun tiet kuntoon

Turtiainen on huolissaan Suomen tieverkon rapistumisesta. Liikennevaliokunnassa Turtiainen lupaakin tehdä kaikkensa sen eteen, että teiden kunnossapitoon ja uusien teiden rakentamiseen kohdistetaan tarvittavat resurssit.

Turtiaista harmittaa erityisesti se, että Baltian maissa ja Itä-Euroopassa tienpitoon käytetään EU-rahaa, teitä kunnostetaan ripeästi ja vanhoja hiekkateitä asfaltoidaan.

– Suomessa on nykyään sellaista kulttuuria, että maaseudulla huonokuntoisia pikiteitä haluttaisiin muuttaa hiekkateiksi. Vaikka olemme EU:n nettomaksajia, niin meillä ei muka olisi varaa tienpitoon omassa maassamme. Sen sijaan rahoitamme Itä-Euroopan tiehankkeita. Ei tämä voi jatkossa enää näin mennä. Suomalaiset maksavat niin paljon veroja, että meillä täytyy olla varaa pitää oma tieverkko kunnossa, Turtiainen painottaa.

Hän jatkaa, että tälläkin hetkellä monessa maaseudun kunnan valtuustossa keskeinen puheenaihe on maaseudun elinvoiman säilyttäminen. Tienpito liittyy olennaisesti asiaan.

– Jos tiet menevät huonoon kuntoon, se vaikuttaa suoraan maaseudun peruspalveluihin ja välillisesti myös elinkeinoelämään, viime kädessä myös asuntojen arvon laskemiseen. Kyse on myös liikenneturvallisuudesta, sillä maaseudulla auto on yleensä välttämätön kulkuväline, Turtiainen sanoo.

Työpaikkoja yksityissektorille

Turtiainen ihmettelee, millä tavalla hallitus aikoo toteuttaa tavoitteensa julkisen talouden tasapainottamisesta ja 60 000 uuden työpaikan luomisesta. Turtiainen sanoo, että julkisen talouden kestävyyden kannalta työpaikkojen olisi synnyttävä nimenomaan yksityissektorille.

– Hallitus ei kuitenkaan ole esittänyt mitään keinoja yritystoiminnan ja työllistämisen helpottamiseksi. Yrityksen käynnistäminen on muutenkin raskasta ja byrokraattista. Nyt yritysten kiusaksi on tulossa uusia veroja ja byrokratiaa.

– Meidän pitäisi luoda Suomeen sellaiset puitteet, että myös ulkomaiset sijoittajat kiinnostuisivat Suomesta ja tänne tehtäisiin investointeja. Tarvittaisiin kannustimia, ennen kaikkea verohelpotuksia. Hallituksessa ei vain näytä olevan yritysosaamista, Turtiainen harmittelee.

SUOMEN UUTISET