Kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan jäsen Kaj Turunen haluaa, että työeläkemaksujen perintää muutetaan radikaalisti, koska nyt työeläkemaksuissa on yli kolmen prosentin vuosittainen maksuvaje. Työeläkemaksu on palkan sivukulu, jota ei haluta monestakaan syystä nostaa. On siis puututtava rakenteeseen.

Kansanedustaja Turunen näkee, että ellei rakenteita muuteta, niin köyhimmät joutuvat tässäkin asiassa entistä lujemmalle.

– Pelkona on, että maksuvaje korjataan epäoikeudenmukaisesti eläke-etuuksia heikentämällä ja maksatetaan pieneläkeläisillä. Siksi haluankin nyt ehdottaa konkreettisen, oikeudenmukaisuutta lisäävän ja tuloeroja kaventavan rakenneuudistuksen eläkejärjestelmäämme eli työeläkemaksu ja indeksitarkistus progressiiviseksi, Turunen vaatii.

Ei eläkeiän nostolle

Erityisesti kokoomuksen ajatus eläkeiän – itse asiassa teknisestä – nostamisesta ei saa Turusen tukea, koska se lisäisi tosiasiallista epätasa-arvoa eläkeläisten kesken.

– Eläkeiän nostaminen kaikkien työntekijöiden osalta asettaa heidät eriarvoiseen asemaan odotettavissa olevien eläkevuosien osalta. Alimman tuloviidenneksen miesten osalta voidaan odottaa 6 eläkevuotta, kun ylin tuloviidennes odottaa nauttivansa noin 19 eläkevuotta vuoden 2006 tilastojen mukaan. Jos eläkeikä nostetaan 65-vuoteen, alimman tuloviidenneksen eläkevuosien odote laskee 4 vuoden tasolle miesten osalta, kun ylimmän tuloviidenneksen odote on 17 vuotta. Vuoden 2013 luvut olisivat todennäköisesti tässä esitettyjä lukuja jyrkemmät.

– Eikä eläkeiän nostaminen sopeuta vanhenemisesta aiheutuvia kokonaismenoja, koska oletettavaa on, että eläkeiän tekninen nostaminen ei kasvata todellista työelämästä poistumisikää. Työeläkemenon alenema siirtyy kustannettavaksi muina menoina, Turunen huomauttaa ja toivoo 4 000 euron kattoa isotuloisten eläkkeille.

SEPPO HUHTA

Tagit