Metroseksuaalinen mies pärjää nyt politiikan huipulla, väittää Tampereen yliopiston naistutkija, joka tosin on itsekin mies.

Asiasta kirjoittaa naistutkimuksesta Tampereella juuri väitellyt Naistutkimus-lehden toimitussihteeri Jiri Nieminen. Hänen mukaansa maskuliinisuus on yhä valttia politiikan huipulla, mutta minkälainen?

– Yhteiskunnan feminisoitumisesta eivät olekaan hyötyneet niinkään naiset kuin ne ylemmän keskiluokan miehet, jotka kykenevät omaksumaan naisellisina pidettyjä ominaisuuksia. Osuvin esimerkki tällaisesta uudentyyppisestä meroseksuaalista miespoliitikosta on kokoomuksen Alexander Stubb, Nieminen uskoo.

– Toisaalta yhteiskunnan feminisoituminen ja uudenlaisen miespoliitikkotyypin esiinmarssi ovat synnyttäneet vastareaktiona protestimaskuliinisuuden, josta Timo Soinin (ps.) ja varsinkin Juho Eerolan (ps.) kommentit kertovat.

Nieminen viittaa SDP:n ministerikierrätyksestä syntyneeseen kohuun, kun Jutta Urpilainen (sd.) pestasi pitkästä perinteestä poiketen enemmän naisia kuin miehiä ministereiksi. Tähän puuttuivat perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ja toinen varapuheenjohtaja Juho Eerola monien muiden, kuten lukuisten demarien lisäksi. Niemisen mukaan perussuomalaisten näkemyksessä ei sinänsä ole mitään uutta: Niccolo Macchiavelli (1469-1527) esitti politiikan olevan miehisen määräysvallan korostamista, erontekoa naisiin, lapsiin ja muukalaisiin, jotka ovat holhouksenalaisia.

Moraalinen paniikki?

– Toisaalta perussuomalaisten protesti ministeriryhmän naisistumista vastaan kertoo moraalisesta paniikista, joka on seurausta elinkeinorakenteen muutoksesta ja sukupuolijärjestelmän uudistumisesta.Varsinkin monet työväenluokkaiset miehet elävät hämmennyksen aikoja. Nykykapitalismi vaatii heitä tekemään kompromissin sekä luokka- että sukupuoli-identiteettinsä määrittelyssä ja myötäilemään keskiluokkaista maskuliinisuutta, Nieminen teoretisoi.

ps verkkotoimitus