Saksalaisen Humboldt-yliopiston sosiologian professori Ruud Koopmans on tutkinut muslimitaustaisen väestön sopeutumista Eurooppaan jo 20 vuotta. Hänen loppupäätelmänsä on lohduton. Islam ei käy yksiin länsimaisen demokratian kanssa. Koopmans esittelee tutkimustuloksia kirjassaan Islamin sortunut talo – islamilaisen maailman kriisi (kirja on hollanniksi).

– Tutkimustulokset osoittavat kiistattomasti, että muslimit integroituvat yhteiskuntaan huonommin kuin muut maahanmuuttajaryhmät. Seuraavat sukupolvet sopeutuvat yleensä yhä paremmin uuteen kotimaahansa, mutta muslimien kohdalla kotoutuminen on paljon hitaampaa, professori Koopmans selvittää Samtiden-lehdessä.

Islamin sana on laki

Valtaosa muslimeista on sitä mieltä, että uskonnolliset säännöt ajavat uuden kotimaan lainsäädännön ylitse. Yli puolet ei halua ystävystyä seksuaalisesti poikkeavan kanssa ja lähes puolet vierastaa juutalaisia. Tulokset kertovat selkeästi sen, että fundamentalistinen islamismi on kaikkea muuta kuin marginaalinen ilmiö Euroopassa.

Fundamentaaliset asenteet koskevat myös naisen asemaa yhteiskunnassa. Nainen ei voi osallistua täysipainoisesti työelämään, muslimien syntyvyys on korkea ja lasten koulutukseen ei välttämättä panosteta. Nämä arvostukset siirretään myös seuraavalle sukupolvelle.

Suomen Uutiset