Valtamedialle ja konsensusta myötäileville tutkijoille on jo kaksi vuotta ollut arvoitus, miksi yhdysvaltalaiset äänestivät Donald Trumpin presidentikseen. Kun selitykseksi ei kelpaa se, että Trump puolustaa tavallista amerikkalaista, populismin tutkijat ovat keksineet selityksiä, joiden mukaan Trumpin valinnan takana olivat esimerkiksi Venäjän vaalivaikuttaminen ja niin sanotut valeuutiset. Tuoreen tutkimuksen mukaan valeuutisille altistui kuitenkin vain hyvin pieni joukko äänestäjiä.

Science-lehdessä julkaistu tutkimus osoitti, että ylivoimainen enemmistö yhdysvaltalaisista ei altistunut valeuutisille presidentinvaaleissa.

Tutkijat tarkastelivat sitä, kuinka hieman yli 16 000 yhdysvaltalaista rekisteröityä äänestäjää seurasi ja jakoi uutisia Twitterissä Yhdysvaltain presidentinvaalien alla vuonna 2016. Tutkijat huomasivat, että valeuutisten lukeminen ja jakaminen oli äärimmäisen keskittynyttä. Prosentti Twitterin käyttäjistä luki 80 prosenttia valeuutisista ja vain 0,1 prosenttia käyttäjistä jakoi 81 prosenttia kaikista valeuutisista.

Nämä henkilöt olivat tutkijoiden mukaan muita Twitter-käyttäjiä vanhempia, konservatiivisia ja poliittisesti sitoutuneita.

Valemedian ja valeuutisten ongelmallinen määritelmä

Valeuutiset määriteltiin tutkimuksessa samalla tavalla kuin monissa aikaisemmissa tutkimuksissa, eli valemediaksi määriteltiin julkaisijat, jotka ulkoisesti muistuttavat asiallista uutisjulkaisua, mutta jotka eivät noudata uutismedian journalistista normistoa.

Määritelmässä keskeistä on siis julkaisija: jos tutkijat katsovat median täyttävän valemedian kriteerit, he luokittelevat kaikki kyseisen median uutiset valeuutisiksi, pitivätpä ne paikkansa tai eivät.

Tämä määritelmä on tietysti väistämättä jossain määrin subjektiivinen, koska vaihtoehtomediatkin julkaisevat useimmiten oikeita uutisia, eivätkä periaatteessa journalistiseen etiikkaan sitoutuneet valtamediat aina pysy totuudessa.

Valeuutisten vaikutusta liioiteltiin

Tutkijoiden mukaan valeuutiset eivät ole vaikuttaneet sosiaalisessa mediassa niin kokonaisvaltaisesti kuin on yleisesti otaksuttu.

– Jos valeuutiset sosiaalisessa mediassa heikentää yleisön kykyä erottaa totuus fiktiosta, sitten meidän on tehtävä asialle jotakin, Harvardin yliopiston oikeustieteen professori ja yhteiskuntatieteilijä Yochai Benkler sanoi Science-lehdelle. Benkler ei ollut mukana nyt tehdyssä tutkimuksessa.

– On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että diagnosoimme ongelman oikein, Benkler rauhoitteli valeuutisista käytävää keskustelua.

Suomen Uutiset