Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että Suomen kouluissa ei enää ensi vuoden alusta lähtien puhuta tytöistä ja pojista, jos kouluille annetut suositukset toteutuvat.

Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen kertoo soittaneensa opetushallitukseen ja kysyneensä asiaa opetusneuvos Satu Elolta. Tämä kertoi, että 1.1.2015 astuneen uuden lain mukaan tasa-arvosuunnitelman laatiminen on ulotettu koskemaan myös perusopetusta. Laki on edellisen hallituksen laatima.

– Opetushallitus laati koulujen päästämiseksi pälkähästä oppaan, josta saisi apua tasa-arvosuunnitelman laadintaan, joka pitää tosiaan olla valmis muutaman kuukauden kuluttua. Opas sisältää feminististä propagandaa, joka toimii pohjana oppilaitoksille, kun ne määrittelevät suuntaviivoja lasten ja nuorten kasvatustyölle.

– Olen todella huolissani, että koulujamme ollaan jälleen kerran valjastamassa ideologian levittämiseen. Historiasta ei ole opittu mitään, Tynkkynen toteaa blogissaan.

”Biologisia lähtökohtia ei voi kieltää”

Asiasta jo vuosia sitten kirjoittanut Tynkkynen mainitsee tiekarttansa, joka paljastaa erilaisia toimenpiteitä, joilla Suomesta yritetään tehdä sukupuolineutraali yhteiskunta.

– On hämmästyttävää nähdä, kuinka nopeasti taantumus etenee. Nyt tyttö-poika-ajattelusta halutaan eroon – vastoin tieteen käsitystä ihmisyydestä.

– Sukupuoli ei ole sosiaalinen konstruktio. Biologisia lähtökohtia ei voi kieltää, vaikka vallalla olisi minkälainen todellisuutta vastaan taisteleva filosofia. Ja koska biologisia lähtökohtia ei voi tieteellisesti kieltää, ei niitä ole myöskään mitään syytä häivyttää tai piilottaa. Päinvastoin, tietoisuutta itsestään pitää lisätä. Vahva identiteetti on hyvän elämän elementti, Tynkkynen muistuttaa.

Sukupuolirooleihin pakottaminen eri asia

Tynkkysen mielestä historian saatossa muotoutuneisiin sukupuolirooleihin pakottaminen sen sijaan on aivan toinen asia.

– Siinä ei ole mitään järkeä. Aika ja kulttuuriset ympäristöt ovat muuttuneet, ja jos joskus pitkät hiukset ovat olleet miehen merkki ja sen jälkeen jälleen eivät, niin jokainen ymmärtää, ettei hiusten pituudella ole mitään tekemistä oman sukupuolensa suhteen. Väliä ei ole myöskään harrastuksilla tai mielenkiinnon kohteilla.

– Uskon, että monen sukupuoltaan silpovan henkilön taustalla on kokemuksia mahdottomuudesta elää elämäänsä rooliodotuksista vapaana. Esimerkiksi moni mies, joka on ahdistunut hegemonisen maskuliinisuuden odotusarvosta, johon ei mahdu, kokee peniksestä eroon pääsemisen ovena vapauteen miehen ahtaista rooliodotuksista. Kirurgisesti rakenneltu naisen sukuelin auttaa hyväksymään omaa elämäntyyliään ja toisaalta myös antaa työkalun vaatia muitakin hyväksymään oma tapansa elää ja olla, Tynkkynen analysoi.

Silpominen ei auta

Tynkkysen mielestä ”on ikävää, että moni joutuu käyttämään tällaista ulospääsyä, jonka seuraukset ovat peruuttamattomia”.

– Minä todennäköisesti tarjoan pojalleni mahdollisuutta harrastaa balettia tai uintia kun hän tulee harrastusikään. En tiedä vielä kumpaa, vai molempia. Opetan hänelle, että hän on arvokas juuri sellaisena kuin hän on ja niiden kiinnostuksen kohteidensa kanssa, mitä hänellä on. Opetan häntä arvostamaan hänen omaa kehoaan ja puutun välittömästi, jos häneen tarttuu muualta haitallisia epäilyksiä siitä, onko hänen kehonsa häntä varten, vai pitäisikö hänen olla toisenlaisessa kehossa.

– Meidän pitää puuttua välittömästi yhteiskunnassamme sellaiseen kehitykseen, joka saa lapsemme ja nuoremme hämmennyksiin ja ennen kaikkea uskomaan sellaisia ajatuksia, että heidän pitäisi silpoa itsensä, että voisivat olla jotain muuta sukupuolta kuin mihin ovat syntyneet, Tynkkynen toteaa.

Koulujen sanottava ei

Tynkkysen mielestä yhdenkään koulun ei pitäisi laatia omiin tasa-arvosuunnitelmiinsa kirjauksia sukupuolineutraaliuteen pyrkimisestä, sillä ”se olisi omiaan lisäämään monen nuoren edellytyksiä ryhtymään peruuttamattomiin toimenpiteisiin”.

– Lasten ja nuorten kunnioituksen syntymistä heidän ainutkertaisen upeaa kehoaan kohtaan pitää vaalia.

SUOMEN UUTISET