Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki ihmettelee viime perjantaina eduskunnan täysistunnossa tehtyä esitystä, jolla Suomi hyväksyi päätöksen Euroopan unionin omien varojen järjestelmään tehtävistä muutoksista. Vain perussuomalaiset vastustivat esitystä yhdessä vasenryhmän kanssa.

Neuvoston päätösesitys sisältää muun muassa erilaisia jäsenmaksuhelpotuksia Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Saksalle, Ruotsille, Alankomaille, Tanskalle sekä Itävallalle. Osa helpotuksista on uusia, osa voimassa olevia. Esityksestä käy ilmi, että se kasvattaa Suomen nettomaksuosuutta huomattavasti entisestään.

Kyllähän tässä on kysymyksessä kaikkien aikojen ilmaveivaus. Ensin täysin ilman kritiikkiä muut puolueet hyväksyvät, että Suomen EU-jäsenmaksu nousee jopa sadalla miljoonalla. Tämä koostuu EU-jäsenmaksun laskentatavan muutoksesta (34 miljoonaa), muiden maiden jäsenmaksuhelpotuksista (54 miljoonaa) sekä tullimaksujen kantopalkkion alennuksesta (n. 10 miljoonaa). Tässä eivät paljon kymmenen miljoonan maidontuottajatuet lämmitä, Vähämäki sanoo.

Suomi maksanut jo yli 2 miljardia
toisten jäsenmaksuhelpotuksia

Vuosina 1995–2014 Suomi on maksanut muiden maiden jäsenmaksuhelpotuksia 2 502 miljoonaa.

– Tämä on käsittämätön summa. Sillä me olisimme voineet tehdä Suomessa kohentaa omaa kansantalouttamme ja tukea vähäosaisia. Valitettavasti muut puolueet ovat jostain kumman syystä halunneet maksaa tämän summan EU:n Molokin kitaan.

Nettomaksu kasvaa kaksinkertaiseksi

Suomen nettomaksuosuus Euroopan unionille oli vuonna 2013 hieman yli 600 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 tuo summa jopa kaksinkertaistuu. Osa selittyy teknisillä syillä, mutta Vähämäen mukaan summa ei ole palautumassa entiselle tasolle.

– Ei voida mitenkään katsoa, että jopa 1,2 miljardin euron maksuosuus olisi kohtuullinen Suomen taloudelliseen tilaan nähden. Maksuosuutta selitellään vain väliaikaisena piikkinä tietyistä teknisistä seikoista johtuen, mutta perussuomalaisten selvityksen mukaan maksuosuus ei tasoitu tuolle tasolle, vaan jää noin 900 miljoonaan euroon myös vuonna 2015, Vähämäki huomauttaa.

Miksi asia käsiteltiin niin pikaisesti?

Vähämäki ihmettelee myös esityksen käsittelytapaa. Asia käsiteltiin valiokunnassa hyvin pikaisella aikataululla.

– Minusta on käsittämätöntä, että kokonaisuudessaan 350 miljoonan paketti viedään valiokunnasta läpi lyhyen kaavan mukaan, kolmen lauseen mietinnöllä! Sehän on lausetta kohti yli 100 miljoonaa. Perussuomalaiset olivat ainoa porukka, joka asiaan mitenkään reagoi.

SUOMEN UUTISET