Koronatoimet puhuttivat kyselytunnilla torstaina. Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra huomautti, että virus leviää vieraskielisen väestön ja työvoiman parissa huomattavalla yliedustuksella.

– Edelleenkään kaikki maahan tulevat ulkomaalaiset eivät tule testatuksi, puhumattakaan, että joutuisivat valvottuun karanteeniin. Työpaikoista virus pääsee jylläämään etenkin telakoilla ja rakennuksilla, Riikka Purra muistutti.

Telakkatyö lasketaan välttämättömäksi maahantuloksi

Turun ja Rauman telakat ovat olleet tasaisin väliajoin uutisissa tartuntojen takia. Esimerkiksi Turun telakalla tartuntamäärät olivat pahimmillaan niin suuria, että niiden osuus oli lähes puolet Varsinais-Suomen kaikista tartuntatapauksista.

– Vaikka tilanne on jonkin verran tasaantunut, esimerkiksi Turussa ryppäitä on edelleen telakan alihankkijoiden ulkomaalaisten työntekijöiden joukossa. Vaikka uusien työntekijöiden saapumista on rajoitettu, vaihtuvuus on suurta, Purra sanoi.

Telakoille töihin tuleminen lasketaan välttämättömäksi maahantuloksi, mikäli työntekijällä on kutsu ja maahantulon perustelut. Osa tehtävistä lasketaan sellaisiksi ”kriittisiksi työtehtäviksi, jotka eivät siedä viivästystä ja joiden suorittamatta jäämisellä olisi merkittävä vaikutus huoltovarmuuteen tai toimialan toimintaan” (Työ- ja elinkeinoministeriö 25.1.2021).

Vaihtuvuus suurta verolainsäädönnön vuoksi

Purran mukaan telakkatyöntekijöiden kohdalla työvoiman vaihtuvuudelle on sellaisiakin syitä, joista harvemmin puhutaan. Henkilö on rajoitetusti verovelvollinen, mikäli hän oleskelee ja työskentelee Suomessa enintään kuusi kuukautta. Tällöin henkilöä verotetaan lähdeverolain mukaan, ei siis progressiivisesti.

– Epäilen, että moni ei tiedä, että verolainsäädännön takia nämä ulkomailta tulevat työntekijät vaihtuvat kuuden kuukauden välein. Tätä kutsutaan rotaatioksi, ja uusi kierros telakalla on juuri käsillä.

– Tämä koskee satoja työntekijöitä, jopa yli tuhatta uutta miestä. Käytännössä on havaittu, että koronatoimia vieraskielisissä yhteisöissä haittaavat kulttuurierot ja jatkuvasti vaihtuvien työntekijöiden keskuudessa myös se, että jäljitys on vaikeaa, koska henkilöiden yhteystiedot ja kotikunta ovat epäselviä, Purra huomautti.

SUOMEN UUTISET