Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) muistuttaa sitoutuneensa hallitusohjelman yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteisiin. Helsingin Sanomat julkaisi eilen vuosien takaisia yksityisviestejä, joilla yritetiin luoda päinvastaista kuvaa.

Rydman kirjoittaa X:ssä/Twitterissä: ”Hallitusohjelmassa on muuten paljon hyvää asiaa yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyen. Minä lähden siitä, että kaikki hallituksessa ovat sitoutuneita kaikkeen yhteisesti sopimaamme, ml. tuleva tiedonanto. Minä ainakin olen, toivottavasti kaikki muutkin. Hyvä tästä tulee!”

Rydman viittaa viestissään hallituksen tulevaan tiedonantoon, jolla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hallituspuolueet lausuivat aiemmin kesällä yhdenvertaisuudesta seuraavasti:

”Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa syrjiä heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Hallitus työskentelee tasa-arvon ja syrjimättömyyden eteen hallitusohjelmassa yhdessä kirjattujen periaatteiden mukaisesti. Hallitustyöskentelyssä on nollatoleranssi rasismille. Hallitus ja sen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja kaikenlaisesta ääriajattelusta sekä sitoutuu omassa työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti.”

SUOMEN UUTISET