Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari pyysi perjantaina Yleisradiolta nähtäväkseen selvityksen, josta ilmenevät Ylen jutussa esitetyt plagiointiväitteet koskien Huhtasaaren gradua. Yle kuitenkin kieltäytyi pyynnöstä. – Emme luovuta toimituksen ulkopuolelle aineistoa, jota ei ole julkaistu, Ylen tuottaja Pia Johansson sanoo.

Perussuomalaisten kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaaren 15 vuotta sitten Jyväskylän yliopistolle tekemässä Pro Gradu –opinnäytetyössä ei ole kaikilta osin noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Kyseessä on siis tieteellisen käytännön loukkaus, muttei se ole luonteeltaan erityisen vakava.

Jyväskylän yliopisto päätyi tällaiseen tulokseen tehtyään keväällä esiselvityksen gradua koskevasta väitetystä plagioinnista. Esiselvityksessä ei kuitenkaan syntynyt epäilyä laajemmasta vilpistä, minkä vuoksi yliopisto lopetti asian käsittelyn yliopiston rehtorin Keijo Hämäläisen päätöksellä.

”Ei ole käytetty ulkopuolista tahoa”

Ylen keskiviikkona julkaisemassa jutussa kuitenkin väitetään, että gradussa olisi ”huomattavasti enemmän ja systemaattisemmin plagioitua tekstiä kuin mitä Jyväskylän yliopiston tarkastuksessa tuli ilmi.”

Ylen käyttämää termiä plagiointi ei ole mainittu Jyväskylän yliopiston rehtorin 16. huhtikuuta tekemässä päätöksessä.

Ylen jutun mukaan Huhtasaaren gradusta noin 30 prosenttia olisi kopioitu toisen opiskelijan tekemästä gradusta. Laskelma 30 prosentista perustuu jutun tehneen Ylen toimittajan havaintoihin.

– Siinä jutussa kerrotaan, miten toimittaja on tehnyt. Toimittaja on ne (prosentit) laskenut gradumateriaalista. Tässä ei ole käytetty ulkopuolista tahoa. Graduthan ovat julkisesti kaikkien saatavilla.

– Toimittajalla oli käytössään gradut sähköisessä muodossa. Lähteet on tunnistettu tavallisten nettihakujen perusteella. Graduja on vertailtu koneella ja käsin, Ylen tuottaja Pia Johansson sanoo.

Yle väittää myös löytäneensä lyhyempiä tekstikatkelmia, jotka on ”todennäköisesti kopioitu eri lähteistä” ilman viitteitä. Johanssonin mukaan tämäkin näkemys perustuu toimittajan omaan arvioon.

Vedättikö Yle professoreita?

Opetusministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta julkaisi vuonna 2002 ohjeistuksen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen, jota sovelletaan ennen 1.3.2013 tapahtuneiden vilppiepäilyjen käsittelyssä. Ohjeistus määrittelee plagiarismin seuraavasti: ”Luvatonta lainaamista (plagiarism) on jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittäminen omanaan.”

Ylen jutussa on haastateltu professorit Marita Mäkinen ja Veli-Matti Värri, jotka ovat jutun mukaan tutustuneet Laura Huhtasaaren ja erään toisen henkilön graduihin. Professorien mukaan ”plagiointia Huhtasaaren gradussa ei voi mitenkään kiistää.”

Sen sijaan Ylen jutusta ei käy suoraan ilmi, ovatko myös professorit sitä mieltä, että Huhtasaaren gradun sisällöstä 30 prosenttia olisi kopioitu yhdestä lähteestä. Tämä väite näyttää jäävän jutun kirjoittaneiden toimittajien käsityksen varaan.

Professorit eivät ole myöskään lukeneet läpi molempia graduja kokonaisuudessaan, vaan he ovat ainoastaan tutustuneet jutussa väitettyihin Huhtasaaren ja toisen graduntekijän tekstien yhteneväisyyksiin.

MOT-ohjelman tuottaja Hanna Takala avaa professorien osuutta jutunteossa:

– Professorit eivät ole laskeneet prosentteja, vaan he ovat antaneet asiantuntija-arvionsa Huhtasaaren ja Simpasen (toinen opiskelija) tekstien perusteella. Heiltä ei ole pyydetty arviota muista sitaateista tai lähteistä, joita Huhtasaaren gradussa on ollut, Takala sanoo.

Gradua koskeva selvitys pysyy tiukasti vain Ylen hallussa

Huhtasaari on itse myöntänyt, että hänen gradussaan on huolimattomuusvirheitä. Satakunnan Kansa -lehdelle keskiviikkona antamassaan haastattelussa Huhtasaari kuitenkin sanoi, että gradun ”syynääminen” tällä tavalla tuntuu ajojahdilta.

Perjantaina Huhtasaari pyysi saada nähtäväkseen selvityksen, josta ilmenisivät Ylen jutussa väitetyt epäselvyydet koskien hänen graduaan. Yle kuitenkin kieltäytyi pyynnöstä.

– Emme luovuta toimituksen ulkopuolelle aineistoa, jota ei ole julkaistu, Johansson sanoo.

SUOMEN UUTISET