Kansanedustajat Leena Meri, Sebastian Tynkkynen ja Mari Rantanen kommentoivat eduskunnasta ympärileikkauksen kieltävää lakialoitetta videohaastattelussa. Kolmikko on erittäin tyytyväinen aloitteen etenemisestä, mutta perussuomalaisten mielestä kielto pitäisi ulottaa myös poikiin.

Lakivaliokunta hyväksyi tänään ”Tyttöjen sukupuolielinten silpominen kiellettävä” -kansalaisaloitteen. Perussuomalaiset lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri sekä jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen iloitsevat yksimielisestä päätöksestä viimeinkin tarkentaa rikoslaissa tyttöjen ja naisten silpomista koskevaa lainsäädäntöä. Perussuomalaiset katsovat kuitenkin, että silpomiskiellon tuomisen rikoslakiin pitäisi suojella kaikkia lapsia – myös poikia.

Youtube, 5 min 50 sek.

Kansanedustajat kommentoivat asiaa aiemmin päivällä tiedotteessa.

– Saatujen selvitysten mukaan Suomessa arvioidaan pahimmillaan olevan noin 3000 silpomisvaarassa olevaa tyttöä. Edelleen joitakin Suomessa asuvia tyttöjä on silvottu ulkomailla, mutta yhtään tuomiota ei vielä toistaiseksi ole. Rikoslain tulee olla tältä osin ehdottoman selkeä. Tyttöjä ja naisia ei silvota! Poikien osalta oikeustila on kestämätön. Lähtökohtaisesti poikiin kohdistuva toimenpide voi täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön, mutta korkein oikeus on ratkaisuissaan linjannut perusteita, joka oikeuttavat vanhemman toiminnan. Tämä loukkaa lasten yhdenvertaista oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen. Lainsäätäjän tulee ottaa tähän kantaa. Oikeustila ei voi näin merkittävässä asiassa levätä vain korkeimman oikeuden ratkaisujen varassa ja varsinkin kun perusteet eivät minusta kohtele lapsia yhdenvertaisesti sukupuolesta riippumatta, Meri toteaa.

Perussuomalaiset jättivät lakivaliokunnassa vastalauseen, jonka myötä kansanedustajilla on mahdollisuus kannattaa tyttöjen lisäksi myös poikien silpomisen säätämistä rikoslaissa rangaistavaksi.

– On hienoa, että viimeinkin eduskunnasta löytyy halua puuttua tyttöjen ja naisten silpomiseen, mutta on käsittämätöntä, etteivät muut puolueet suostuneet säätämään rangaistavaksi kaikkiin lapsiin kohdistuvia silpomisia. Koirien häntien typistäminen kiellettiin jo vuonna 1996, joten on hämmentävää, ettei poikien koskemattomuus olisi ehdottoman suojeltava asia, hämmästelee kansanedustaja Rantanen.

Suomi on mukana YK:n lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa. Sen 24 artikla vaatii sopimusvaltioita ryhtymään kaikkiin tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin poistaakseen lasten terveydelle vahingollisia perinteisiä tapoja. Myös Euroopan neuvosto on todennut ei-lääketieteellisten poikien ympärileikkausten loukkaavan lapsen ruumiillista koskemattomuutta.

– Perustuslaki määrää yksiselitteisesti, että ”jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen koskemattomuuteen”. Sen sisältämän yhdenvertaisuuspykälän mukaan ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen perusteella”. Ei ole mitään perustetta sallia poikiin kohdistuvia ei-lääketieteellisiä toimenpiteitä, joissa muokataan heidän kehoaan, selventää kansanedustaja Sebastian Tynkkynen.

SUOMEN UUTISET