Hallituksen viime hetkellä paljastunutta salahanketta aikuisten Isis-jihadistien lennättämisestä Suomeen on perusteltu sillä, että al-Holin leirillä pohjoisessa Syyriassa on noin 30 suomalaista lasta. Mutta mihin tämä tieto perustuu?

Ulkoministeriön salahanke aikuisten Isis-jihadistien lennättämisestä charter-koneella Suomeen al-Holin leiriltä pohjoisesta Syyriasta paljastui viime viikolla, kun Yle julkaisi tiedon näkemistään asiakirjoista, jotka käsittelivät salaisena pidettyä “Korpi”-operaatiota. Jo tätä ennen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ehti varoittaa julkisuuteen suunnitelmista saamansa tiedon perusteella.

Ylen näkemien asiakirjojen alustavan aikataulutavoitteen mukaan salaisen jihadistilennon Irakin Erbilistä Helsinki-Vantaan lentokentälle Suomeen oli tarkoitus toteutua jo viikolla 50. Erbil sijaitsee noin 250 kilometrin päässä al-Holin vankileiristä, jossa on tällä hetkellä vangittuna terroristijärjestö Isisin jäseniä ja heidän lapsiaan. Joukossa on myös Suomen kansalaisia.

Julkisuudessa on esitetty arvioita noin 10 suomalaisesta naisesta ja heidän noin 30 alaikäisestä lapsestaan. Operaatiota onkin perusteltu suomalaisille erityisesti lasten oikeuksilla. “Virkamiehet ovat tehneet sellaisia valmisteluja, jos nämä henkilöt tulevat spontaanisti Suomeen tai jos lapsia voitaisiin auttaa”, ulkoministeri Pekka Haavisto pyöritteli sanojaan eduskunnan edessä torstain kyselytunnilla, kun perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra vaati hallitusta vastaamaan, miten hallitus on voinut antaa hyväksyntänsä vapaaehtoisesti terrorismia tukemaan lähteneiden naisten maahantuonnille.

33 suomalaista lasta?

Esimerkiksi Unicef on kertonut, että al-Holin leirillä on tällä hetkellä 33 suomalaista lasta. Mutta mihin tieto al-Holin 33 suomalaislapsesta oikein perustuu? Näyttäisi että tässäkin asiassa, kuten niin monessa muussakin, suomalaisille tarjoillaan niin hallituksen ja ulkoministeri Haaviston kuin myös kansainvälisten järjestöjen toimesta sellaista tietoa, jota niillä ei tosiasiallisesti ole.

Suomalaisviranomaiset eivät tiettävästi ole edes käyneet al-Holin leirillä, eikä lasten henkilöllisyyttä ole varmistettu. Näyttäisi myös siltä, että henkilöllisyyttä ei välttämättä voidakaan varmistaa, ennen kuin lapset ja jihadistinaiset ovat jo Suomessa tai Suomen konsulipalveluiden piirissä esimerkiksi Turkin pääkaupungissa Ankarassa tai väliaikaisessa konsulaatissa Erbilissä, mikä on käytännössä lopputulokseltaan sama asia: jihadistit voivat matkustaa sen jälkeen vapaasti Suomeen, viranomaisen estämättä.

Kyse ei siis välttämättä ole mistään jihadistien “spontaanista” Suomeen ilmestymisestä, kuten ulkoministeri Haavisto on antanut ymmärtää, vaan siitä että jihadistinaiset saavat apua Suomen viranomaisilta, kunhan vain osaavat vetää oikeista langoista. Suomi onkin tiettävästi ainoa EU-maa, joka on ollut aktiivisesti palauttamassa aikuisia Isis-taistelijoita. Kysymykset asiasta herättävät vain uusia vastaamattomia kysymyksiä siitä, ovatko hallituksen puheet vain lasten palauttamisesta Al-Holista olleet koko ajan silmänlumetta, ja onko totuus asiasta tiedetty hallituksessa jo mahdollisesti kuukausien ajan.

Kansalaisuuslaki ja henkilöllisyyden selvittäminen

Lapset joista Korpi-operaation yhteydessä on puhuttu ovat syntyneet pääasiassa Syyriassa, entisen Isis-kalifaatin alueella. Heillä ei ole todennäköisesti henkilöpapereita eivätkä he ole virallisesti minkään maan kansalaisia. Kuitenkin jos toinen heidän vanhemmistaan, tässä tapauksessa äiti, on Suomen kansalainen, on lapsella kansalaisuulain mukaan niin ikään oikeus Suomen kansalaisuuteen.

Kyseisen lain mukaan Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää, että hakijan henkilöllisyys on luotettavasti selvitetty. Jotta kansalaisuus voitaisiin myöntää, on lapsen henkilöllisyys, tässä tapauksessa sukulaisuussuhde väitettyyn äitiin, selvitettävä. Käytännössä tämä tarkoittaa al-Holin tapauksessa DNA-testin tekemistä, ellei sitten halua luottaa asiassa pelkästään esimerkiksi jihadistinaisten omaan sanaan, mikä ei välttämättä olisi kovin harkittua. Al-Holin leirillä on noin 20 000 naista ja noin 50 000 lasta. DNA-testi on käytännössä ainoa luotettava menetelmä, jonka kautta kansalaisuuslain soveltaminen ja kansalaisuuden myöntäminen tulee tapauksessa kyseeseen. Mutta tästä ongelmat alkavatkin.

Miten DNA-testi tehdään?

Periaatteessa DNA-testin tekemisen pitäisi olla verrattain yksinkertaista ja sukulaissuhteen selvittäminen testin avulla olisikin normaaliolosuhteissa helppoa. DNA-testi on menetelmänä erittäin luotettava, mutta siinäkin on tiettyjä rajoituksia ja reunaehtoja, ja al-Holin tapauksessa paholainen näyttäisi olevan nimenomaan yksityiskohdissa.

Ensinnäkin, suomalaisilla viranomaisilla ei ilmeisesti ole pääsyä al-Holin leirille, jossa naiset ja lapset ovat. Miten heidän on siis tarkoitus tehdä luotettava DNA-testi? Ainakaan vielä syyskuun alussa Suomella ei ministeri Haaviston mukaan ollut edes virallisia yhteyksiä al-Holin leiristä vastaavaan kurdihallintoon. Lähimmät suomalaiset virkamiehet ovat tällä hetkellä ilmeisesti Irakin puolella Erbilissä. Al-Holissa vastikään vierailleet Helsingin Sanomien toimittajat niin ikään kertoivat, että suomalaiset viranomaiset eivät ole käyneet leirillä.

Toiseksi, ketään ei lähtökohtaisesti voida pakottaa DNA-testeihin. Erityisesti jihadistit ovat usein hyvin epäluuloisia DNA:n keräämisen suhteen, koska sotilastiedustelu ja poliisiviranomaiset käyttävät DNA-tietoja myös terrorismin vastaisessa taistelussa. Esimerkiksi terroristijärjestöjen johtajiin kohdistuvia pommituksia on usein toteutettu DNA-tiedon varassa. Joskus tiedustelupalveluiden menetelmät voivat myös olla hyvin salakavalia, mikä on tehnyt ihmisistä epäluuloisia. Esimerkiksi Osama bin Ladenin jahdin aikaan Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA toteutti Pakistanissa tekaistun rokotekampanjan, jolla kerättiin rokotteiden annon yhteydessä DNA-rekisteriä tietyn alueen asukkaista.

Tästä päästään kolmanteen ongelmaan. Mahdollisesti koska jihadistit – ja monet muutkin alueiden paikalliset asukkaat – suhtautuvat DNA:n keräämiseen niin epäluuloisesti, myös Al-Holissa paikan päällä olevat avustusjärjestöt, kuten Punainen Risti ovat kieltäytyneet testien tekemisestä viranomaisten puolesta. Esimerkiksi Norjan ulkoministeri Ine Eriksen Søreide kommentoi keväällä tilannetta siten, että vaikka esimerkiksi Punaisella Ristillä olisi pääsy tekemään testejä al-Holin leirillä, kyse on ollut periaatekysymyksestä – mikä viittaisi siihen, että Punainen Risti ei ole suostunut tekemään DNA-testejä viranomaisten puolesta.

“Käytettävissä olevilla menetelmillä”

Kun Suomen ulkoministeriöstä kysyttiin, miten al-Holin lapset aiotaan tunnistaa, vastaus oli että tunnistaminen tehdään “käytettävissä olevilla menetelmillä”. Jostain syystä ulkoministeriö ei halunnut millään muotoa tarkentaa, mitä nämä menetelmät ovat. Vastaus kuulostaakin juuri siltä, mitä sanottaisiin jos ministeriöllä ei tosiasiassa ole käytettävissä luotettavia menetelmiä, mutta asiaa ei vain haluta sanoa ääneen.

Koska Korpi-operaatio on salainen, näihin kysymyksiin on hankala saada vahvistettuja vastauksia. On hyvin vaikeaa tulla mihinkään muuhun päätelmään kuin siihen, että ministeriössä on suunniteltu Isis-naisten tuomista al-Holin leiriltä ilman, että heidän sukulaissuhdettaan heidän mukanaan oleviin lapsiin on etukäteen tosiasiallisesti vahvistettu. Tämä tietenkin tosiasiallisesti antaisi “vapaudu vankilasta” -kortin jokaiselle Suomen passin omaavalle naispuoliselle jihadistille leirillä, mikä olisi kenties ulkoministeriön ja operaatiota järjestävien viranomaisten kannalta poliittisesti varsin kiusallinen yksityiskohta.

Viranomaiset eivät siis välttämättä pysty varmistumaan siitä, keitä al-Holin leiriltä on edes tulossa. Naisten osalta viranomaisilla todennäköisesti on riittävät tiedot tunnistamista varten, kunhan he ovat Suomen kansalaisia. Myös esimerkiksi Suojelupoliisilla on lain mukaan pääsy Suomen kansalaisille myönnettyjen biometristen matkustusasiakirjojen tietoihin kuten passien sormenjälkirekistereihin, “joita on tarpeen käsitellä oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta vaarantavien hankkeiden tai rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi.” Sormenjälkitietoja on kerätty myönnettyihin Suomen passeihin vuodesta 2009 lähtien.

Sen sijaan DNA-rekisteriä viranomaisilla ei lähtökohtaisesti ole käytettävissään, ja Al-Holin lapsista heillä ei välttämättä ole mitään virallisia rekisteritietoja. Lapset voivat olla tai olla olematta oikeutettuja Suomen kansalaisuuteen, ja tässä vaiheessa olisikin perusteltua kysyä, miten tämä asia on ulkoministeriössä ratkaistu.

Ovatko eduskunnalle esitetyt puheenvuorot vain lasten auttamisesta pelkkää silmänlumetta?

Näyttäisikin siltä että DNA-tunnistaminen onkin eräänlainen catch-22 -tilanne: jotta henkilöt voidaan tunnistaa heidät on poistettava al-Holin leiriltä, ja jotta he voivat poistua, he tarvitsisivat sen tiedon, joka on saatavissa vasta kun he ovat jo poistuneet. Jos lasten vanhemmuudesta ei voida varmistua ennen kuin naiset vapautetaan al-Holin leiriltä, ei ole käytännössä mahdollista varmistaa edes sitä, että naispuolisen Isis-taistelijan mukana tulevat alaikäiset henkilöt ylipäätään ovat tämän lapsia. Emme siis paitsi tiedä ketä on tulossa, emme myöskään sitä, että vapautettavat naiset ylipäätään ovat niiden lasten vanhempia, joiden avulla he olisivat vapautumassa al-Holilta.

Ulkoministeriössä tämä dilemma ilmeisesti tiedetään ja on tiedetty jo pitkään. Käytännössä tilanne siis on se, että pelkkiä lapsia tai edes pelkkiä vanhempia ja lapsia on mahdotonta palauttaa al-Holin leiriltä – ainakaan millään laillisella keinolla. Suomalaisille äänestäjille sen sijaan kerrotaan jotain aivan muuta.

Suomalaiset ansaitsisivat nyt kuitenkin tietää totuuden Al-Holista ja hallituksen toimista.

SUOMEN UUTISET