– Tänä päivänä monella ihmisellä on päällimmäisenä tunteena, että valtiovaltaa ei enää kiinnosta heidän asiansa vaan maailman parantaminen. Hallituksen keskeinen tehtävä on kuitenkin varmistaa, että Suomi on turvallinen paikka elää kaikille suomalaisille, kansanedustaja Sanna Antikainen sanoo.

Outokummulla asuva Sanna Antikainen nousi toisella yrittämällään eduskuntaan Savo-Karjalan vaalipiiristä saatuaan 5 805 ääntä.

Kotiseudullaan Antikainen toimii myös kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Silti iso äänimäärä ja toiseksi isoin vertausluku vaalipiirissä tuli yllätyksenä uudelle kansanedustajalle.

– Ihmisten yhteydenottojen perusteella arvelin, että ääniä olisi tulossa hyvin. Läpimenoa en silti uskaltanut kuvitellakaan. Iso äänimäärä ja kansanedustajan paikka olivat rehellisesti sanottuna suuri ja tunteikas yllätys.

Vaalikampanja oli Antikaisen mukaan palkitseva. Vaalikevät oli erityisen kiireinen, sillä samaan aikaan Antikainen teki yötyötä lastensuojelulaitoksessa ja viimeisteli sairaanhoitajaopintojaan. Hän valmistui kesäkuussa.

– Omassa tukiryhmässä oli koko ajan hyvä henki, ja ihmisiä oli mukava tavata. Kiersin vaalibussilla yhdessä tukiryhmäni kanssa sen, minkä pystyin. Pääpaino kampanjassani oli kuitenkin somessa, sillä fyysinen kiertäminen oli työn ja opintojen takia ajallisesti haasteellisempaa.

Eduskuntatyö käynnistynyt ripeästi

Antikaisen eduskuntatyö on lähtenyt käyntiin ripeästi. Hän on jo tehnyt ensimmäisen aloitteen, jossa hän esittää hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin lapsen sotatoimialueelle viemisen kriminalisoimiseksi. Antikainen sanoo, että aloite syntyi hänen huomattuaan puutteen rikoslaissa.

– Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten on säädetty rangaistavaksi. Kuitenkaan alaikäisen lapsen saattamista hengen ja hyvinvoinnin vaarantaviin oloihin viemällä hänet sotatoimialueelle ei ole erikseen säädetty rangaistavaksi. Kun huomioidaan haitta lapsen terveydelle ja kehitykselle, rangaistusasteikon tulisi vastata törkeää pahoinpitelyä, Antikainen perustelee.

Antikainen on toistaiseksi käyttänyt kolme puheenvuoroa. Hän on muun muassa arvostellut hallitusta puoluetuen korottamisesta, vaikka samaan aikaan kunnat ovat suurissa vaikeuksissa tarjota asukkailleen peruspalveluja rahapulan vuoksi.

– Perussuomalaisena kansanedustajana en aio olla hiljaa maamme epäkohdista, koskipa se mitä tahansa asiaa. Pöytälaatikossa odottaa lisää toimenpidealoitteita. Olen myös tehnyt kaksi ensimmäistä kirjallista kysymystäni, Antikainen sanoo.

Miksi vanhuspalveluihin ei riitä rahaa?

Antikaisen ensimmäisessä kirjallisessa kysymyksessä hän tivasi hallitukselta, miten hallitus pyrkii varmistamaan metsäteollisuuden jatkuvuuden sekä parantamaan vaikeaa työllisyystilannetta Kiteellä ja koko Pohjois-Karjalassa.

Toinen kysymys koski vanhuspalvelulain uudistusta: Antikainen kysyi, aikooko hallitus nostaa vanhuspalvelulain hoitajamitoituksen tasolle 0,7.

– Nyt tiedämme jo, ettei parannus vanhuspalveluihin tule toteutumaan. Hoitajamitoituksen noston arvioidaan maksavan 250 miljoonaa. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa rahaa on kuitenkin varattu vain murto-osa, eli 5 miljoonaa. Se on vain kaksi prosenttia tarvitusta määrästä.

– Mielestäni tämä on törkeää kaikkia sairaita vanhuksia ja väsyneitä hoitajia kohtaan. Samaan aikaan kehitysapuun lisätään kuitenkin rahoitusta 70 miljoonalla. Hallitus pelastaa maailmaa niin innoissaan, että omat apua tarvitsevat unohtuvat, Antikainen ihmettelee.

Viherverot leikkaavat ostovoimaa

Antikaisen keskeinen vaaliteema oli suomalaisten turvallisuus, ja se on hänelle tärkeä asia myös kansanedustajana. Kansanedustajan mukaan kaikessa päätöksenteossa on laitettava etusijalle Suomen etu ja suomalaisten turvallisuus.

– Turvallisuus vaikuttaa laajasti moniin asioihin: sen alle kuuluu useita aihealueita kuten maahanmuutto, vanhustenhoidon ongelmat, kiusaaminen, lastensuojelu ja poliisien resurssit. Ensi alkuun tarvitsisimmekin lisää poliiseja ja rajavartioita maahamme.

Antikainen moittii hallitusta ja erityisesti sisäministeri Maria Ohisaloa siitä, ettei hallitus halua myöntää että maahanmuuton lieveilmiöiden takia Suomesta on tullut monin paikoin turvaton paikka lapsillemme ja nuorillemme.

– Tänä päivänä monella ihmisellä on päällimmäisenä tunteena, ettei valtiovaltaa enää kiinnosta heidän asiansa vaan maailman parantaminen. Hallituksen keskeinen tehtävä on kuitenkin varmistaa, että Suomi on turvallinen paikka elää kaikille suomalaisille. Jos hallitus ei pysty tätä takaamaan, se on epäonnistunut pahemman kerran.

Perusturvallisuuteen kuuluu myös taloudellinen turvallisuus ja ostovoiman säilyminen. Ilmastonmuutoksen torjumisen nimissä hallitus aikoo kuitenkin voimakkaasti kiristää tavallisten suomalaisten elinkustannuksia.

– Tämä on kestämätöntä, koska suomalaisille on viherverojen vuoksi jäämässä yhä vähemmän rahaa tavalliseen elämiseen. Ei voi olla niin, että hallitus kurittaa kansalaiset hengiltä saadakseen itselleen sädekehän maailmapelastustalkoissaan, Antikainen sanoo.

Maahanmuuttopolitiikka täysremonttiin

Tilintarkastaja Pauli Vahtera julkisti keväällä laajan selvityksensä, jonka mukaan humanitäärinen maahanmuutto maksaa Suomelle vuositasolla jopa 3,2 miljardia euroa. Antikainen vaatiikin maahanmuuttopolitiikkaan laajaa kokonaisuudistusta.

– Nyt olisi aika maahanmuuttopolitiikan remontille. Ensisijaisesti rajavalvonta tulisi laittaa kuntoon ja hallituksen tulisi säätää hätätilapykälät ulkomaalais- ja rajavartiolakiin. Näiden nojalla kriisitilanteessa EU-maan kautta tulevien turvapaikanhakijoiden hakemuksia ei otettaisi vastaan ja turvapaikanhakijat voitaisiin käännyttää. Tällä estettäisiin vuoden 2015 tapahtumat.

– Humanitaarista maahanmuuttoa täytyy kiristää siten, että Suomi ottaa kantokykynsä mukaan vain pakolaisia pakolaisleireiltä. Täytyy muistaa, että viime hallituskaudenkin ongelmat johtuivat nimenomaan turvapaikanhakijoista, eivät kiintiöpakolaisista, Antikainen muistuttaa.

Antikaisen mukaan maahanmuuton tulee ylipäätään perustua ensisijaisesti Suomen hyötyyn.

– Yksintulevia nuoria turvapaikanhakijamiehiä ei tule enää päästää rajojemme sisälle. Työperäistä maahanmuuttoa tulee tarkastella sen perusteella, pystyykö tulija antamaan työn muodossa oman positiivisen panoksensa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Työvoiman saatavuusharkinnasta ei pidä luopua.

Suomi ei saa jäädä EU:n jalkoihin

Perussuomalaisten kannatusnousu on jatkunut koko kesän ajan ja tällä hetkellä perussuomalaiset on Suomen suosituin puolue. Antikaisen mukaan kannatus tulee osaltaan siitä, että perussuomalaiset uskaltaa puhua vaikeistakin asioista suoraan ja kaunistelematta.

– Olemme ainoa puolue, joka tunnustaa ja tunnistaa maahanmuuton ongelmat ja olemme samalla isänmaallinen puolue. Suomi on pieni maa suuressa maailmassa. Me perussuomalaiset välitämme tavallisista suomalaisista ja heidän turvallisuudestaan ja heidän ongelmistaan. Esi-isiemme perintöä täytyy vaalia ja varjella ettemme jää EU:n ja isojen maiden jalkoihin. Suomen täytyy vastustaa tiukasti EU:n liittovaltiokehitystä.

– Muut puolueet viittasivat kintaalla demokraattiseen vaalitulokseen ja jättivät perussuomalaiset ulos hallituksesta. Se on törkeää kaikkia äänestäjiä kohtaan, koska demokratiassa kaikkien ääntä tulisi kuunnella. Oppositiossa perussuomalaiset tulee kuitenkin pitämään esillä niitä aiheita, joista hallitus vaikenee, Antikainen lupaa.

SUOMEN UUTISET