Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä ehdotetaan polttoaineverojen korotusta elokuusta 2020 alkaen tavoitteena kerryttää valtiolle 250 miljoonan euron verotulot.

Polttoaineverojen korotusta on aikomus kompensoida keventämällä pienituloisten tuloveroja 200 miljoonalla eurolla.

– Polttoaineveron korotus kurittaa etenkin niitä haja-asutusalueiden asukkaita, jotka tarvitsevat autoa päivittäiseen liikkumiseen työn ja harrastusten pariin. Syrjäseuduilla etäisyydet ovat pitkiä ja joukkoliikennetarjonta heikkoa tai täysin olematonta, muistuttaa perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen.

– Kodin ulkopuolella työskentelevä ei tule toimeen ilman omaa autoa. Polttoaineisiin kuluvat rahat ovat myös pois muusta kulutuksesta, joten vaikutus voi heijastua myös alueen yrityksiin.

Eläkeläiset ja lapsiperheet ahtaalla

Maanantaina Yle uutisoi Eläketurvakeskuksen tekemästä selvityksestä liittyen eläkeläisten toimeentuloon. Tulosten mukaan maaseudulla asuvilla eläkeläisillä on enemmän vaikeuksia toimeentulon kanssa verrattuna kaupunkilaisiin.

Jopa 40 prosenttia maaseudulla asuvista eläkeläisistä kertoi kaiken rahan kuluvan välttämättömiin menoihin ja joka kolmannen mukaan heillä oli vaikeuksia kattaa lääke- ja asumismenoja. Kaupungeissa samantyyppisiä vaikeuksia on joka neljännellä.

Myös lapsiperheiden köyhyys on jatkuvasti kasvussa ja jo yli 150 000 lasta elää pienituloisissa perheissä. Yhteensä köyhyysrajan alapuolella elää jo lähes 700 000 suomalaista.

– Eläkeläisillä ja pienituloisilla on jo ennestään tiukkaa taloudellisesti. Pienituloisten ei pitäisi joutua valitsemaan ostaako tällä viikolla ruokaa ja lääkkeitä vai tankkaako auton. Polttoaineveron korotus asettaa haja-astutusalueiden asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska vaihtoehtoisia liikkumismuotoja ei ole tarjolla, Antikainen moittii.

Yritysten kilpailukyky koetuksella

Itä- ja Pohjois-Suomi ovat bruttokansantuotteella mitattuna taloudellisesti muuta maata heikommassa asemassa. Alhaisen väestötiheyden ja pitkien etäisyyksien takia kuljetuskustannukset ja työmatkakulut ovat korkeita.

– Kuljetuskustannusten nousu heikentää yritysten kilpailukykyä jo ennestään haastavissa olosuhteissa. Korkeat polttoainekulut yhdistettynä huonokuntoisiin teihin eivät kannusta yrityksiä investoimaan harvaan asutuille alueille. Fossiilisille polttoaineille ei tällä hetkellä ole olemassa käyttökelpoisia vaihtoehtoja, joten korkeammat kustannukset siirtyvät suoraan kuljetusten hintoihin ja sitä kautta kaupan ja teollisuuden kuluiksi, Antikainen toteaa.

SUOMEN UUTISET