Helsingin Sanomat kertoi joulukuun alussa työ- ja elinkeinoministeriön valmistelleen keväästä lähtien sovellusta, jolla voidaan luoda terveydenhuoltoalan työvelvollisuusrekisteri, mikäli valmiuslaki jälleen otettaisiin käyttöön.

Huomionarvoista asiassa on se, että työvelvollisuusrekisterin saa lain mukaan perustaa ainoastaan poikkeusoloissa ja sen tiedot on poistettava puoli vuotta poikkeusolojen päättymisen jälkeen. Seuraavana päivänä ministeriö kertoi uutisoinnin olleen harhaanjohtavaa ja että rekisterin tiedot poistettiin marraskuussa.

– Ministeriön epäselvä tiedotuslinja herättää kysymyksiä sekä työvelvollisuusrekisterin valmistelun lainmukaisuudesta että mahdollisesta valmiuslain uudesta käyttöönotosta. Hallitus on pitänyt hoitajia löysässä hirressä keväästä lähtien, eivätkä vihjailut valmiuslaista ja hoitoalan työvelvollisuusrekisteristä paranna tilannetta ollenkaan. Hallituksen on syytä tarkastella tiedotuslinjaansa perinpohjaisesti. Tässäkin tapauksessa asiaan saatiin selvyyttä vasta Tehyn jättämän selvityspyynnön jälkeen, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen moittii.

Jatkuva henkilöstövaje ja kiire kuormittavat

Hoitoalan ammattijärjestöt suhtautuvat kriittisesti valmiuslain mahdolliseen käyttöönottoon ja ovat useaan otteeseen muistuttaneet sekä kiihtyvästä alanvaihdosta että hoitajien kokemasta uupumuksesta. Epidemian kiihtyessä hoitohenkilökuntaa tarvitaan yhä enemmän koronapotilaiden hoitoon, mikä samalla vie resursseja muulta hoitotyöltä.

– Lukuisat hoitoalan ammattilaiset ovat lähiaikoina kertoneet julkisuudessa jatkuvasta henkilöstövajeesta ja kiireestä, mikä kuormittaa työvuorossa olevaa henkilöstöä entisestään. Myös jatkuva epävarmuus valmiuslain mahdollisesta käyttöönotosta aiheuttaa huolta. Miten hallitus aikoo paikata hoitoalan työvoimapulaa ja saada riittävästi uusia hoitajia hoitajamitoituksen toteutukseen, jos epämääräinen uhkailu valmiuslain käyttöönotolla karkottaa loputkin hoitoalan ammattilaiset? Antikainen kysyy.

Antikainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien työvelvollisuusrekisterin käsittelyn lainmukaisuutta normaalioloissa. Hän esittää myös toimenpidealoitteessa 1 000 euron kertakorvauksen maksamista hoitoalan työntekijöille koronapandemian aiheuttaman ylimääräisen työtaakan vuoksi.

SUOMEN UUTISET