Maaliskuun puolivälistä saakka avoinna ollut Sairaanhoitajaliiton koronakysely on tähän mennessä poikinut suoranaisen vastaustulvan. Sairaanhoitajien hätähuutojen viesti on selvä: nyt täytyy priorisoida hoitohenkilökunnan työoloja.


Sairaanhoitajaliiton koronakyselyn vastauksia on tähän mennessä analysoitu ja julkistettu kolmessa erässä. Sen jälkeen, kun liitto edellisen kerran 17.4. tiedotti kyselyyn saapuneista noin 700 vastauksesta, sairaanhoitajien vastaukset lähes tuplaantuivat noin 1 300 vastaukseen seuraavien kolmen päivän aikana.

– Meille sairaanhoitajien vastaustulvan viesti on selvä. Saimme jäseniltä valtakirjan nostaa heidän äänensä kuuluville. Ja niin me teemme. Lähes kaksi kuukautta samaa hätähuutoviestiä sairaanhoitajilta on liikaa. Nyt täytyy priorisoida hoitohenkilökunnan työoloja, sanoo puheenjohtaja Nina Hahtela Sairaanhoitajaliiton tiedotteessa (6.4.).

”Antakaa meille hoitamisen välineet!”

Koronakyselyn kommenteissa on maaliskuun puolivälistä saakka toistunut hoitajien kova huoli suojaimista ja sitä kautta työ- ja potilasturvallisuudesta. Vastausten perusteella ei näytä siltä, että suojainpula olisi hellittämässä tai että ohjeistuksiin olisi tullut enemmän selkeyttä.

– Tämä on jo hätähuuto. Antakaa meille hoitamisen välineet! vaaditaan eräässä kommentissa.

– Tunnelmat on aika ahdistavia esimiesnäkökulmasta katsottuna. Suojanaamareita ei juuri ole antaa hoitajille ja nyt tuli ommeltuja kasvosuojia koekäyttöön. En taida tarjota niitä hoitajille. Pelottaa minkälaisia syytteitä alkaa sataa, kun ensimmäinen hoitaja tai asukas kuolee suojan puutteen takia.

Sairaanhoitajat haluavat tietää, milloin ja mitä suojaimia on tulossa heidän työyksikköihinsä sekä miten potilas- ja työturvallisuutta siihen asti noudatetaan.

– Heidän on nämä vastaukset saatava. Tiedottamisen tässä elintärkeässä asiassa tulee olla selkeää, rehellistä ja säännöllistä kautta linjan, sanoo Hahtela.

Raskasta työtä pienellä palkalla

Viimeksi analysoiduissa vastauksissa on noussut esiin niin sairaanhoitajien kuin esimiestenkin kasvanut tarve tuen, oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden perään. Esimiesten vastausten määrä on noussut ja varsinkin lähiesimiehet ovat kovilla. Ajatukset alanvaihdosta ovat selvästi vahvistuneet ja sairaanhoitajilla on huoli myös siitä, saavatko he pitää vapaapäivänsä ja lomansa.

Vastauksista ilmenee, että myös esimiehet kokevat asemansa hyvin ristiriitaiseksi ja turvattomaksi tilanteessa, jossa heillä ei ole tarjota riittävästi suojavarusteita hoitajilleen. Sairaanhoitajien vastauksissa herättää erityistä huolta se, että epäkohdat korjataan vasta pakon edessä. Lähtöaikeet ovat selvästi vahvistuneet niin sairaanhoitajilla kuin esimiehilläkin.

– Koronaa ajatellen, voin kiteyttää tunnelmani niin, että tämä oli viimeinen pisara. Näihin talkoisiin en enää aio osallistua! Ilmaisen työ teettäminen, jatkuva joustaminen, päivittäinen omista tauoista tinkiminen, lisääntyvät vaatimukset ja huonosti organisoitu työn suunnittelu ja epäoikeudenmukainen työaika-autonomia eivät tuo lisäpontta arkeen, kerrotaan eräässä vastauksessa. Toinen puolestaan toteaa: ”Kun tästä päästään, vaihtuu ala ja ammatti!”.

Henkilökuntaa heitellään osastolta toiselle

Monissa vastauksissa korostetaan myös palkkauksen epäoikeudenmukaisuutta. Hoitajat muun muassa ihmettelevät, eikö koronavirusta pidetä lainkaan niin vaarallisena, että se oikeuttaisi samaan vaarallisen työn lisään, jota esimerkiksi rakennusalalla maksetaan pöly- tai asbestihaitasta tai elintarvikepakkaajalle kylmässä työskentelystä.

– Se myös risoo, että osastoja on pantu kiinni ja niiden osastojen henkilökuntaa heitellään osastolta toiselle. Joka päivä eri osasto. Haluan saada sen takia korkeampaa palkkaa, kuten talossa varahenkilöstön työntekijöillä on, koska koen olevani heidän kaltaisensa, joka päivä uusi työyksikkö talon sisällä, purkaa tuntojaan eräs sairaanhoitaja.

Positiivista ja maltillistakin palautetta on tullut, mutta niukanlaisesti. Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Hahtelan mielestä niin niin ahdistuneet kuin tyynnyttelevätkin kommentit kertovat sairaanhoitajien kovasta ammattitaidosta ja halusta hoitaa työnsä hyvin.

– Milloin lopetatte paniikin lietsomisen, meiltä on kysytty, kun uutisoimme koronakyselyn vastauksia. Sitten, kun sairaanhoitajien hätähuutojen tulva loppuu. Silloin tulkitsemme, että epäkohtiin on puututtu.

Juvonen vaatii hoitajille koronalisää

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on moneen otteeseen vaatinut sairaanhoitajille erityistä hoitohenkilökunnan ”koronalisää”, suomeksi sanottuna vaarallisen työn lisää. Asiasta kirjoittamassaan toimenpidealoitteessa hän on nostanut esiin myös Ruotsin hoitajien palkkapolitiikan, jossa sairaanhoitajia houkutellaan töihin 50 000 kruunun (noin 5 000 euroa) kuukausipalkalla.

– Annamme satojatuhansia euroja tukeaksemme yrityksiä. Jopa hyvin menestyneet toimijat ovat saaneet tukia. Tukien jakamisessa on ollut leväperäisyyttä. Eiköhän anneta myös hoitajille? On nurinkurista, että he, joita tarvitsemme elintärkeästi, jäävät aina unohduksiin. Eiköhän hoitajat ole palkkansa ansainneet, Juvonen kirjoittaa Suomen Uutisten kolumnissaan (30.4.).

SUOMEN UUTISET