Oulun yliopistollinen sairaala on ilmoittanut sulkevansa osan leikkaussaleistaan huhtikuun loppuun saakka (Helsingin Sanomat, 11.2.2021). Syynä tähän on paitsi anestesialääkäreiden ja -hoitajien henkilöstöpula myös henkilöstön väsyminen. Asiasta kirjallisen kysymyksen jättänyt kansanedustaja Arja Juvonen haluaa tietää, miten hallitus aikoo vastata tähän hoitoalan kriisiin.

Tietojen mukaan tilanne on pahentunut voimaan astuneen anestesialääkäreiden työaikalain muututtua. Lain mukaan yövuoroon tulevat anestesialääkärit eivät voi olla enää töissä edellisenä päivänä. Sen kerrotaan johtavan Oulun yliopistollisessa sairaalassa joka päivä neljän lääkärin puutokseen.

Työaikalaki on tehty suojelemaan työntekijää, mikä on toki tärkeää. Oulussa tilanne on kuitenkin aiheuttanut sen, että anestesialääkäreitä puuttuu. Lakia laadittaessa ei ole huomioitu sitä, miten henkilöstövaje korjataan. Uuden järjestelyn taustalla oleva työaikalaki nojaa työaikaa säätelevään EU-direktiiviin.

– Jälleen kerran siis osoitus, miten EU säätelee jopa meidän hoitohenkilöstön mahdollisuuksia tehdä työtään. Laki on joidenkin toimialojen toimintaa ajatellen hyvin huono, kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) kritisoi.

Tilanne on hätähuuto

– Anestesiahoitajien puutoksia on syntynyt lisääntyneistä sairauslomista. Uusien sijaisten rekrytointi erityisosaamista vaativalla alalla on tyypillistä. Oulun anestesiahoitajien tilanne on hätähuuto hoitoalan ihmisten ja potilaiden puolesta, eikä sitä saisi perustella saati ohittaa pelkästään koronakriisiin vedoten, Juvonen vaatii.

Juuret henkilöstö- ja sijaispulaan, väsymykseen, sairauslomiin, hoitoalalta pois lähtemiseen ja alan vetovoimaisuuden laskuun ovat syvällä. Ne ovat vain odottaneet hetkeä, kun kamelin selkä katkeaa. Palkka-, opiskelu- ja työvoimapolitiikka kaipaavat muutosta.

Hoitohenkilöstölle maksettava ns. koronalisä on tarpeen. Koulutuspolkuja tulee sujuvoittaa ja ennakoida, ja työpaikkakoulutukseen on kohdennettava resursseja. Leikkaussalihoitajista on ollut ennenkin pulaa Suomessa. Vuonna 2019 äkillinen hoitajapula sulki Meilahden tornisairaalan neljä leikkaussalia (Helsingin Sanomat, 4.11.2019).

– Eikö näistä tilanteista ole opittu mitään? Juvonen kysyy.

Myös kuvantamisyksiköitä vaivaa resurssivaje

Hoitohenkilöstön työvuorojen ergonominen suunnittelu on avainasemassa. Alalla on aina niitä, jotka kokevat halukkuutta vaikkapa vain yövuoroihin tai aamuvuoroihin. Henkilöstön hälytysrahan on oltava tuntuva, jotta se kannustaa tekemään lisävuoroja, joista puuttuu henkilöstöä.

Säteilyturvakeskuksen tekemän selvityksen mukaan myös terveydenhuollon kuvantamisyksiköitä vaivaa resurssivaje. Selvityksen mukaan pulaa on eniten radiologeista, sairaalafyysikoista ja röntgenhoitajista (STUK, 2020).

– Tuokin selvitys kertoo, että henkilöstöpuutoksiin liittyvät varautumissuunnitelmat on tekemättä laajasti. Olen jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa kysyn hallituksen toimia tämän vakavan hoitoalan kriisitilanteen keskellä, Juvonen sanoo.

Suomen Uutiset