Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen Outokummusta on huolissaan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän potilasturvallisuudesta, työntekijöiden jaksamisesta ja työturvallisuudesta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on ottanut Siun soten yhteispäivystyksen ja päivystysosaston potilasturvallisuuden sekä henkilöstön riittävyyden erityiseen valvontaan elokuun loppuun asti. Päätös johtuu viime kesän epäkohdista, jotka Avi totesi käsitellessään Tehyn Siun soten ammattiosaston epäkohtailmoitusta.

Avin mukaan henkilöstövaje vaaransi vuodeosastojen potilasturvallisuuden viime kesänä. Keskeinen osa ongelmaa on se, että kuntayhtymän johto on kerta toisensa jälkeen ohittanut henkilökunnan esiin nostamat epäkohdat, jotka on pääluottamusmiesten mukaan raportoitu tarkastuslautakunnalle.

– On selvää, että tilanne on nyt vakava. Säästöjä ei saa tehdä potilasturvallisuuden kustannuksella, vaan hyvän ja laadukkaan hoidon edellytykset on turvattava. Tämä ei toteudu, jos henkilökuntaa on liian vähän eikä työvuorossa ole sellaisia henkilöitä, jolla on työnsä edellyttämät luvat ja koulutus, Antikainen moittii.

Potilasvahinkoilmoitukset kaksinkertaistuivat

Potilaita on jouduttu hoitamaan erittäin puutteellisella henkilöstöllä: esimerkiksi 5-6 hengen hoitotiimistä on puuttunut 2-3 hoitajaa, joista osa on ollut täysin kokemattomia ja osalta on puuttunut lääkelupia. Samoin osa hoitajista on joutunut tekemään tuplavuoroja henkilöstöpulan vuoksi.

Yhteispäivystyksen potilasvahinkoilmoitusten määrä yli kaksinkertaistui viime vuonna edellisvuoteen verrattuna.

– Olen ottanut yhteyden Siun Soten johtoon ja vaatinut vastauksia, kuinka Siun Soten johto varmistaa potilasturvallisuuden ja henkilöstön työturvallisuuden. Vastaukseksi sain vain selittelyjä. Ongelma on vain nyt se, että selittelyjen aika on ohi. Vaadin konkreettisia toimia tilanteen korjaamiseksi, Antikainen vaatii.

SUOMEN UUTISET