Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut pysyvästi Euroopan turvallisuustilannetta ja lisännyt suomalaisten kiinnostusta reserviläistoimintaa sekä vapaaehtoista maanpuolustusta ja kriiseihin varautumista kohtaan.

Maanpuolustus- ja kriisinhallintakurssien kysyntä on nousussa ja etenkin ampumakurssien osanottajamäärä on kasvanut sekä reserviläisten että siviiliväestön parissa.

– Monet reserviläistoimintaan aktiivisesti osallistuvat reserviläiset ylläpitävät taitojaan muun muassa ampumaharrastuksen kautta, mikä aiheuttaa kuluja muun muassa aseiden, patruunoiden, varusteiden ynnä muiden kautta. Pitkän itärajamme vuoksi kriiseihin varautuminen on entistä tärkeämpää ja toimintakykyinen reservi onkin oleellinen osa maamme puolustusta. Tämän johdosta olen jättänyt toimenpidealoitteen yksityishenkilöiden hankkimien maanpuolustustarvikkeiden verovähennysoikeudesta, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen kertoo.

”Tärkeä osa maamme puolustusta”

Reserviin kuuluu noin 870 000 suomalaista, joten myös vapaaehtoiselle sotilastaitojen ylläpidolle on suuri tarve kertausharjoitusten ohella.

– Reservi on elintärkeä osa maamme puolustusta ja reserviläisten vapaaehtoista ja vapaa-ajalla tapahtuvaa harjoittelua ja kriisitilanteihin varautumista tulee siksi tukea mahdollisimman monipuolisesti. Maanpuolustustarvikkeiden hankinnan ja ylläpidon verovähennyskelpoisuus edistää siten reserviläisten vapaaehtoista varautumista ja kehittää maamme puolustusvalmiutta. Epävakaan maailmantilanteen ja aggressiivisen itänaapurimme toimien vuoksi reserviläisten taitojen ylläpito onkin entistä tärkeämpää, Antikainen toteaa.

Antikainen on jättänyt toimenpidealoitteen yksityishenkilöiden hankkimien maanpuolustustarvikkeiden verovähennysoikeudesta.

SUOMEN UUTISET