Perussuomalaisten kansanedustajat Petri Huru ja Vilhelm Junnila vaativat toimenpidealoitteessaan hallitukselta toimia ympäristönsuojelulain uudistamiseksi, jotta ampumaratoja ei suljettaisi jälkikäteen tapahtuvan kaavoituksen vuoksi. Rakennuslupien myöntäminen lähelle ampumaratoja on johtanut valituskierteeseen ampumamelusta, vaikka radat olisivat olleet samalla paikalla vuosikymmeniä.

– Monien ratojen kohdalla ei olla kaavoitusteknisin keinoin huolehdittu siitä, että ne säilyisivät yhtenä alueensa elinvoimatekijänä. On muun muassa annettu rakennuslupia lähelle ampumarataa, jolloin ampumamelusta on aiheutunut ampumaseuroille kallis valituskierre ja jopa ratojen sulkeminen, Petri Huru ja Vilhelm Junnila kertovat.

Olemassa olevat radat jätettävä rauhaan

Kansanedustajien mielestä ympäristönsuojelulakia tulee uudistaa siten, että olemassa oleviin ampumaratoihin ei sovelleta tiukempia ympäristönormeja sellaisten tahojen vuoksi, jotka ovat tulleet kaavamuutoksen myötä meluvaikutusalueelle radan perustamisen jälkeen.

– Tuorein esimerkki löytyy Liedosta, jossa paikallinen ampumarata suljettiin toukokuun alussa. Syynä sulkemiseen oli se, että radan läheisyyteen mökkinsä rakentanut henkilö oli tehnyt ympäristöluvasta valituksen, vaikka rata on sijainnut samalla paikalla vuodesta 1965 saakka, Junnila sanoo.

Suljettuja ratoja voitava avata

Ukrainan sota ja siihen liittyvä Venäjän uhka on havahduttanut myös suomalaiset parantamaan varautumistaan mahdollisen kriisitilanteen varalle. Ampumaseuroissa ja reserviläistoiminnassa tämä varautuminen näkyy voimakkaasti kasvavana jäsenmääränä, jossa myös naisten osuus on merkittävä.

– Haluamme toimia, jotta jo suljettuja ampumaratoja voidaan avata uudelleen ja että ampumaratakapasiteetti saadaan tehokkaaseen käyttöön koko maassa. Vaikka ampumaseuralla olisi halukkuutta ja ymmärrystä hyvän yhteistyön hengessä toimia myös muiden paikkakuntien vastaavaa toimintaa harjoittavien seurojen ja yhdistysten kanssa, asia ei käytännössä onnistu, koska lupaehdot ovat liian ankaria. Tämän on muututtava, Huru vaatii.

SUOMEN UUTISET