Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immosen mukaan ampumaratojen vähäinen määrä Suomessa on ongelma, johon hallituksen tulisi pikaisesti puuttua.

– Suomessa on ollut kauan huolestuttavana suuntauksena ampumaratojen jatkuva väheneminen. Tämä trendi ei saa enää jatkua. Laadukkaita ampumaratojaratoja tulee lisätä erityisesti niille alueille, joilla radat ovat ajautuneet aivan liian kauas metsästäjistä ja muista ammunnan harrastajista, Olli Immonen linjaa tuoreessa blogi-kirjoituksessaan.

Liian tiukkoja ympäristömääräyksiä

Myös Metsästäjäliitto on ilmaissut huolensa ampumaratojen vähenemisestä. Sen mukaan ampumaratojen määrä on vähentynyt dramaattisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, ja niitä on toiminnassa enää vain 670.

– On kiistatonta, että ammunnan harjoittelu luo perustan koko lajille. Esimerkiksi ennen metsästyskauden alkua jokainen vastuunsa tiedostava metsästäjä haluaa varmistaa taitonsa ampumaradalla, Immonen toteaa.

Immosen mukaan joillakin alueilla ampumaratojen toimintaluvat ovat kiven takana ja myös lupien saaminen on hankalaa ja hidasta.

– Palautetta on tullut myös siitä, että eri kunnissa on erilaisia käytäntöjä koskien ampumaratalupien käsittelyä. Ympäristöministeriön säädöksiä ja ohjeita tulkitaan alueellisesti eri tavoin. Lisäksi ampumaradoilla on erilaisia tiukkoja ympäristömääräyksiä, ja yhä harvemmalla radalla voi ampua esimerkiksi pitkäpiippuisilla aseilla. Kunnilla voi olla myös vaikeuksia toteuttaa ratahankkeita heikkenevien taloudellisten resurssien vuoksi.

Lainsäädäntö ei saa olla esteenä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut merkittävästi Suomen ja koko Euroopan turvallisuustilannetta.

– Tämä on syytä huomioida, kun mietitään ratojen merkitystä kansalliselle turvallisuudelle. Valtiovallan on syytä tiedostaa lajin kokonaisvaltainen merkitys yhteiskunnassamme. Suomalaisten kiinnostusta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen on tuettava ja siihen on rohkaistava, Immonen toteaa.

– Toimia ja tehokkuutta tarvitaan usealla tasolla sekä käytännön toteutuksessa että lainsäädännössä. Lainsäädäntö ei saa olla este ratahankkeille. Tarvitaan myös lakimuutoksia, joilla mahdollistettaisiin Puolustusvoimien aseiden ja ampumatarvikkeiden käyttö Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksissa.

Pitkät välimatkat este harjoittelulle

Immosen mukaan tilannetta auttaa hieman se, että maa- ja metsätalousministeriö on rahoittamassa ympäristölupahanketta, jonka tavoitteena on saada ympäristölupa noin 150 ampumaradalle.

– Hanke toivottavasti hidastaa rataverkoston harvenemista, mutta se ei ole yksin riittävä toimenpide kattamaan nykyisiä tarpeita. Vallitsevasta, suorastaan kriisinomaisesta tilanteesta on päästävä eteenpäin ja turvattava rataverkosto järjestelmällisesti ja valtakunnallisesti kattavasti.

– Riittävän usealla frekvenssillä tapahtuva harjoittelu on mahdollistettava ja harjoittelu on voitava tehdä turvallisissa ja laadukkaissa olosuhteissa. Välimatkat radoille eivät saa muodostua esteeksi harjoittelulle.

Byrokratiaa tulee vähentää

Immonen muistuttaa, että Suomessa harrastetaan laajasti ammuntaa, ja se on monille enemmän kuin harrastus.

– Ampumaratoja eivät tarvitse ainoastaan harrastajat ja metsästäjät, vaan niitä tarvitsevat myös viranomaiset, ampumaurheilijat ja reserviläiset.

– Nykyistä ampumaratalainsäädäntöä on välittömästi ryhdyttävä uudistamaan ja selkeyttämään. Byrokratiaa tulee vähentää ja lupaedellytyksiä helpottaa. Ympäristöviranomaisten tietotaito on päivitettävä vastaamaan tarvetta, jotta käytänteet eri kunnissa saadaan yhdenmukaisiksi. Hieno laji vaatii tasoisensa olosuhteet. On koko Suomen etu, että lajin harrastaminen tehdään joustavaksi ja valtakunnallisesti kattavaksi, Immonen totea.

SUOMEN UUTISET